Lungenwa wuNyazi olokulwa kwaShembe

486
Bahluthane ngenqindi ebandleni kwaze kwafika namaphoyisa

THANDEKA NGOBESE 

ISISUKUMISE iNkosi yamaNazaretha ohlangothini lwaseBuhleni, uMduduzi “Nyazilwezulu” Shembe 

i-video esabalele ezinkundleni zokuxhumana iveza amalungu aleli bandla, ethempelini laseMaqhaweni eDube, eGoli, 

ehluthana ngenqindi. 

Kule video kubonakala amalu-ngu ebandla agqoke imiNazaretha ethelekela elinye ilungu lebandla, elishaya, athi ayalamula amaphoyisa, kwanhlanga zimuka nomoya. Kubonakala iveni yamaphoyisa isihamba, kuzwakale omunye ethi ahambelani amaphoyisa. 

Kugcina kulamula owesifazane webandla osekhulile. Ngokuthola kweLANGA, udungunyane lususwe wukugwazwa kukaMnu Sakhile Nduli oyilungu lebandla khona eMaqhaweni – wagwazelwa khona ethempelini emuva kwenkonzo yeSabatha, walaliswa 

esibhedlela. 

Umthombo weLANGA uthi amaphoyisa acele umfowabo kaMnu Nduli – esingalitholanga igama lakhe – naye oyiNazaretha, ukuba awakhombise laba bantu abagwaze umfowabo. 

Kuthe esematasa nokubakho-mba, laba abakhonjwayo bahlala kuyena ngenqindi, kwaba wongaphansi nongaphezulu, bemshaya phambi kwamaphoyisa. 

“Amaphoyisa azamile ukulamula kodwa ngenxa yobuningi babantu abesebeshaya leli lungu lebandla, ahlulekile wukubalamula, avele angena evenini, ahamba. Lo muntu ubezogcina efile ukuba isalukazi kasizange silamule. 

“Kuleli thempeli lethu kukhona abafana okuthi kusontwa, bona bahlale ngaphandle kwethempeli, bephethe izagila begade okuzothi-nta umvangeli ophethe leli 

thempeli. 

“UMnu Nduli ugwazwe ngabanye balaba bafana ngoba bethi udelele umvangeli waya emhlanganweni wentsha obekuthiwa angayi kuwona. 

“Kuthe uma esebuya emhlanganweni eyongena ethempelini, bamvimba laba bafana, kwagcina ngokuba agwazwe,” kusho umthombo. 

Uthi uNyazilwezulu lwayivala indaba yalaba bafana emhlanganweni ababenawo ngoNhlaba (May). “Sithe sibuya, umvangeli wabaqhubekisa ngenkani yize sekushiwo ukuthi mabavalwe,” kusho umthombo. 

Ethintwa uMvangeli Sipho Dhlomo, okunguyena okuthiwa indaba isuke ngokudelelwa kwakhe, uvumile ukuthi le video ikhombisa isigameko esenzeke ethempelini aliholayo. 

“Bengingekho ngosuku okwenzeke ngalo lesi sigameko, kodwa engikuzwile wukuthi lo oshayiwe ubevela eThembezinhle, 

akakhonzi nathi. 

“Ufike ehamba namaphoyisa ethi uzokhomba abantu okumele baboshwe ngokushaya umfowabo, ekubeni kukhona icala elivuliwe phambilini lokudutshulwa komuntu la, omunye washaywa ngetshe, kodwa namanje okungakaboshwa muntu kulona. 

“UNyazi luyazi ngalezi zinkinga ngoba ngaya ukuyobika. Ngibe sengithintwa ngamakhosi ethi mangifike emhlanganweni ozoba seMpumalanga ngeSonto lapho kuzokhulunywa lolu daba. 

“Inamanga aluhlaza leyo mithombo yenu uma ithi ngiyagadwa, angigadwa mina. nala ngikhona njengamanje, ngihamba ngedwa, kangigadwe ngumuntu. 

“Laba bafana basuke bengagadile mina, bagada izicathulo nezikhwama zabantu ngoba kunamasela okuthi sisonta, wona abe entshontsha. 

“Kunezimoto esezike zebiwa kuleli thempeli, abantu baphume itshe selome inhlama. 

“Lolu daba lwezinkinga zala selungenelelwe nayizinduna zasehostela ngoba nazo bezingibizile zithi mangiyochaza ukuthi kwenzekani, salwa njalo kangaka ebandleni, ngachaza,” kusho uMvangeli Dhlomo. 

UMnu Thokozani Mncwabe, okhulumela abaseBuhleni, uthe uNyazi luseMpumalanga kulezi zinsuku, luzibizile izinhlangothi ezithintekayo ukuthi kuyokhulunywa. 

“Inkinga ngaleli bandla wukuthi sinabantu abafika ngokugula bezolashwa, hhayi abaphendukile. Bafika beze esibhedlela bezolashwa maqede bahlale kusona bangabe besahamba baze bathole izikhundla. 

“Kuleliya thempeli kunenkinga yombango wezikhundla, okuyiwo osuwenze yonke le nkinga kwaze kwachitheka ngisho igazi. 

“Ibandla kufanele lilivale ithempeli uma lenza kanjena 

noNyazi lungabe lusaya kulona, iminikelo yakhona ingathathwa ngoba igcwele igazi. 

    “Akusekhona ukukholwa uma sekuzogijima amaveni esontweni, kushaywe nabantu ngale ndlela,” kusho uMnu Mncwabe. 

Okhulumela amaphoyisa aseGauteng, uCapt Kay Makhubela, uthe kunzima ukuqinisekisa lolu daba njengoba lingekho icala elivuliwe okwamanje. thandeka.ngobese@ilanganews.co.za