Abadayisi bamiswe kabi ngowasePakistan “ongumnikazi” wedolobha laseDonnybrook

569

TSEPO MOLEFE

KABUSEHLI ubuthongo emalungwini eDonnybrook Land and Business Forum, ngosomabhizinisi ongowokudabuka ePakistan, okuthiwa ufuna ukudla ngesinxele umhlaba okwakhiwe kuwona idolobha laseDonnybrook, eliphakathi kwaseBulwer naseXobho.

Ngasekuqaleni konyaka, ILANGA labika ngokungenami kwabesizwe sakwaMemela khona eDonnybrook, ngokuthushuka kwabasePakistan bethi banobunikazi 

bomhlaba okwakhiwe kuwona idolobha laseDonnybrook.  

Bakubeka kwacaca ukuthi idolobha lisemhlabeni walesi sizwe, ngakho ngeke bakuvumele ukuthushuka kwababantu abangaziwa, babatshele ukuthi umhlaba ngowabo.

ILANGA lithole ngomthombo walo okule ndawo ukuthi umkhizo sewuyezwela ejazini kubadayisi basemigwaqweni yakuleli dolobha, njengoba laba basePakistan beyifuna ngenkani imali yerenti. Uthi kunabanye abadayisi abebesebenzisa izindlu ezisedolobheni asebekhishiwe kuzona. 

“Iyinkinga eyamaPakistan eDonnybrook, ngoba ayakuqinisekisa ukuthi yiwona alawula idolobha. 

“Abantu abahlukumezeka kakhulu ngabazidayisela emigwaqweni esedolobheni, asebenikezwe imiyalelo emisha yokuhweba. 

“Okubuhlungu kasikho isikhulu sikaMasipala iNkosazana Dlamini Zuma esesike sahlala phansi nabadayisi, bachazelwa ngokuqhubekayo ngedolobha,” kusho umthombo.

Ziyime emthumeni inkantolo isifuna amaphepha aqinisekisa ubuzwe bakhe

USihlalo weDonnybrook Land and Business Forum, uMnu Bhekisigcino Sithole, ukuqinisekisile ukuthi ukhona usomabhizinisi ongowomdabu wasePakistan, othi unobunikazi bomhlaba okwakhiwe kuwona iDonnybrook. 

Uthe lo somabhizinisi ubesegijime waya nasenkantolo eyofuna amaphepha aphoqa abadayisi ukuphuma baphele edolobheni. 

“Sithole ukuthi lo somabhizinisi uhlangabezane nenkinga ekutholeni incwadi yokuxosha abadayisi njengoba ehlulekile wukuvezela inkantolo amaphepha aphelele ngobuzwe bakhe. 

“Kuthe uma ebona ukuthi uyehluleka wukufika namaphepha adingwa yinkantolo, wazihoxisa izinhlelo zakhe. Kodwa namanje abantu bakithi basagqilazekile ngoba kabasadayisi ngokukhululeka ngenxa yendoda ethi idolobha ngelayo. 

“Thina sazi ukuthi umhlaba waseDonnybrook ngowesizwe sakwaMemela futhi sizobalwela abantu abahlukunyezwa kuwona,” kusho uSithole.

UNkz Bongekile Giza Memela oyikhansela ku-ward 13 eNDZ – idolobha iDonnybrook elingena phansi kwewadi yakhe – uthe kabakwazi ukukhuluma ngezomhlaba ngoba umasipala wabo kawunamhlaba.

Lihlulekile ILANGA ukuxhumana nosomabhizinisi ngoba izinombolo zakhe zocingo bezingatholakali. 

www.ilanganews.co.za

Previous articleUsatokile owadala ingozi ngeloli oPhongolo
Next articleURamaphosa umile kwelokwamukela igama leSilo uMisuzulu