Abafundi badonswe ngendlebe ngamaTVET college

283

THANDOLUHLE NGUBO

KUDONSWE ngendlebe abafundi ukungayishalazeli imfundo yasemakolishi acija amakhono, amaTechnical Vocational Education and Training (TVET) njengoba ukubhalisa kulezi zikhungo kulindeleke ukuba kuvalwe ekupheleni kwale nyanga. Lokhu kwenziwe nguMnu Lukhanyo Daweti (osesithombeni) ongunobhala-jikelele wenhlangano emele izitshudeni ezikhungweni zemfundo ephakeme, iSouth African Union of Students (SAUS). 

UDaweti ubecacisela abafundi ngokumele bakwenze uma bebhalisa ezikhungweni zemfundo ephakeme ohlelweni lweNational Youth Development Agency (NYDA). “AmaTVET ayizikhungo eziseqophelweni eliphezulu zokufunda ngoba izitshudeni
zizuza ngezindlela eziningi kuwo. Abafundi kumele bakuqonde ukuthi amaTVET abaluleke kakhulu ekubumbeni
ikusasa emikhakheni ethile,” esho.

Uthe ulwazi olutholakala emakolishi lubalulekile ikakhulukazi kubafundi abanesifiso sokuba ngosomabhizinisi emikhakheni okubalwa kuyona ukwakha, ukupheka, ezokuvakasha ne-Information and Technology. “Kula makolishi abantu baphuma nolwazi olubhaliwe (theory) nesipiliyoni njengoba kuziphoqa izitshudeni ukuba zenze imisebenzi ezisuke ziyifundela (in-service training) ngaphambi kokuphothula iziqu. “Imfundo etholakala emaTVET ingazilekelela ukuba zithole imisebenzi noma zizisebenze ngesikhathi zisalinde ukuqashwa,” esho.

Ukhumbuze abafundi ukubhalisa ezikhungweni zemfundo ephakeme kusenesikhathi ukuze bagweme ingcindezi. 

Previous articleUmndeni udidekile ngelungu elingcwatshwe wumndeni ongaziwa
Next articleUmmeli nesexwayiso ngengozi elengela amakilabhu akuleli agwetshwe yiFifa