Abafundi bagonyelwa umdlavuza wesibeletho

242

MTHOBISI SITHOLE

UHULUMENI usukumele ukuvikelwa kwesifo somdlavuza wesibeletho kubafundi ezikoleni eGauteng. Lokhu kuvezwe kulesi sifundazweni ngaphansi kohlelo olusha olwethuliwe olubizwa nge-Intergrated School Health Programme olubhekana nalesi sifo ngenhloso yokukuvikela abafundi besifazane eminyakeni ezayo yokuphila kwabo.

Ngokuthola kweLANGA, abafundi abenza uGrade-5 abaphakathi kweminyaka ewu-9 ubudala kuyaphezulu, yibona abaseqhulwini ekulashweni kwalesi sifo. Kuthiwa abenza uGrade-R, 1, 4, 8 no-10 bazohlolelwa ezinye izifo nazo abazolashwa kuzona okubalwa ezihambelana nenkinga yokuzwa ezindlebeni, indlela yokudla abakudlayo okuthinta ukuphila kwabo nokunye.

Okhulumela uMnyango wezeMpilo eGauteng uMnu Mataletale Modiba uthi lolu hlelo lwahlelwa kudala kulesi sifundazwe. Uthi isigaba sokuqala sokujova kwabafundi siqale kuNhlolanja (February) okulindeleke ukuba kuqedwe mhlaka-20 kwephezulu. Uthi ngokwemibiko yocwaningo lwezempilo, iveza ukuthi abantu besifazane abawu-22.2 million, abaphakathi kweminyaka ewu-15 yobudala kuyaphezulu, basengcupheni yokuthi bayobe sebelashelwa lesi sifo sesibahaqaile. Uthi njalo ngonyaka kulashwa abantu abalinganiselwa ku-107 000 behaqwe ilesi sifo, kanti abawu-5870 bashonile.
“Lesi sifo somdlavuza sibucayi kakhulu silandela umdlavuza webele kulelizwe,” kusho uModiba.

Uthi ngonyaka ka-2014 bajove abafundi bakaGrade-4 abawu-46 000 kwabawu-71 000. Uthi ekupheleni konyaka odlule, abawu-74 000 kwabawu-87 910 bajove kabili.

Utshele abezindaba ukuthi kulo nyaka bagxile kuGrade-5 futhi bazimisele ngokwenza omkhulu umehluko esifundazweni sabo.
“Selokhu kuqale lolu hlelo, kubukeka bebaningi kakhulu abafundi abazimisele ngokuthola lolu sizo uma siqhathanisa nonyaka odlule,” esho.

Uthi okwamanje abakabi naso isibalo sabafundi esebejoviwe. Unxuse abazali ukuthi babambe iqhaza badedele izingane zabo zithole ukuvikela umdlavuza.
“Akekho umntwana ojovwa kungasayinile umzali, kodwa oseneminyaka ewu-12 kuyaphezulu, uyazisayinela uma ekuqonda kahle okubhalwe phansi kwifomi,” kusho uModiba. Uthi abanye abazali abakavumi izingane zabo zijove ngoba bakholelwa ngukuthi lokho kuyophazamisa isibeletho sazo ngeminyaka ezayo. Uveze nokuthi abangalitholile ithuba ekupheleni kwale nyanga, bazongena esigabeni esilandelayo kuMandulo(September) nakuMfumfu(October).

Okhulumela uMnyango wezeMfundo eGauteng uMnu Steve Mabona uthi lolu hlelo luzoba wusizo kakhulu kubafundi empilweni yabo yonke.
“Ezinye izifo zivela kumuntu esemdala, ngakho-ke sizama ukulapha ukuze bavikeleke,” kusho uMnu Mabona.
mthobisis@ilanganews.co.za

Previous articleUshiye ingane wayogonxa utshwala
Next articleAbomculo we-gospel nokukhumbula owoKhozi