ABAFUNDI BASE-UKZN BASUNGULA UMFUNDAZE WANGAPHAKATHI

461
UNOBHALA weSRC e-UKZN uMnu Sphelele Madondo noMengameli uMnu Malusi Zuma. ISITHOMBE NGU: JOHN HLONGWA

MTHOBISI SITHOLE
USUNGULE isikhwama sokusiza abafundi abaxakekile umkhandlu wabafundi wase-University of KwaZulu-Natal (UKZN), ngenhloso yokugwema imibhikisho yezitshudeni kulesi sikhungo. IStudents’ Representative Council (SRC) yethule ngokusemthethweni isikhwama sokufukula izitshudeni kusukela kwezingakaziphothuli iziqu, kuya kweseziphothulile. Lokhu kwenzeke ngoLwesihlanu kulesi sikhungo.
UNobhala weSRC uMnu Sphelele Madondo, uthi ziningi izinkinga eziholela ekutheni kuphazamiseke ukufunda nokufundisa njalo uma kuqala unyaka ngenxa yokuswela imali.


Uthe bazisungulela umfundaze wabo ngaphakathi bezama ukugwema udlame, nokulekelela njengabaholi. Uthe kuzoxhaseka nabafundi asebephothulile iziqu zabo zokuqala (Post Graduates), ukuze bakwazi ukwenza ucwaningo ngezihloko ezithile ezithinta izwe nabantu,
okuyilona lolu cwaningo okuhlolwa ngalo izinga lesikhungo ngokwemfundo yaso. “Kufanele kucace emphakathini ukuthi le mali izokwenganyelwa yisikhungo, hhayi thina. Siyazi ukuthi abantu abaningi bayipenda kabi i-SRC, bethi iyantshontsha, kodwake okwethu kwehlukile ngoba kasinawo amandla okukhipha le mali.


“Sinezinhlelo eziningi esizozenza ukuze siqongelele le mali. Sesiqalile sikhuluma nabantu asebehlonishwa, abafunda e-UKZN eminyakeni edlule okubalwa nongqongqoshe uMnu Jomo Sibiya, ophethe umnyango wezokuhlaliswa kwabantu esifundazweni, nowezemfundo uMnu Kwazi Mshengu,” kusho uMnu Madondo. Uthi kulo nyaka kwisabelo mali somkhandlu wabafundi esiwu-R3 million, bahlephule u-R1 million,
baphazamisa izinhlelo zabo eziningi obekufanele bazenze ngenhloso yokuphonsa esivivaneni. Uthi inyuvesi nayo ibaxhase ngo-R3 million.
“Kakukho esikuhlomulayo kule mali, okwethu wukugqugquzela ukungena kwayo nokuqhamuka nezinhlelo ezizokwenza nabangaphandle babone isidingo sokwelula isandla,” kusho uMnu Madondo.


Uthi lo mbono baqale ukuxoxa ngawo ngo-2018. Baqale ukusiza izitshudeni ngo-2021, baxhasa abawu-695 ngo-R7 000 umfundi ngamunye, okuyimali ehlanganisa eyokubhalisa nokufaka isicelo sendawo yokuhlala. “Ngonyaka ozayo sizimisele ngokusikhulisa lesi sibalo. Kubalulekile nokungagxili kubafundi abafikayo noma kwabangakaziphothuli iziqu. “Kuyasihlukumeza ukuthi ama-Post Graduate kawaxhaswa ekubeni kuyiwona enza ucwaningo olwenyusa igama lenyuvesi,” kusho yena.
mthobisis@ilanganews.co.za

Previous articleUyaqhubeka umdonsiswano ngokuphatha uMkhanyakude
Next articleSimuncu isimo kuhlaselwa induna emzini wayo