Abaholi be-IFP baphika eyokungadlelani

282

BHEKI NDLOVANA noMTHEMBENI VUMA 

UMENGAMELI we-IFP, uMnu Velenkosini Hlabisa nosihlalo wayo KwaZulu-Natal, uMnu Thami Ntuli, bayihlaba bayayihlikiza eyamahlebezi osekunesikhathi elokhu evela, okuthi kabahoshelani.  

NgoLwesihlanu esigcawini sabezindaba ebesiseThekwini, sibizwe yisigungu esiphezulu seqembu, uHlabisa noNtuli bathe kungamanga aluhlaza cwe ukuthi kabezwani. 

UHlabisa uthe ubudlelwano phakathi kwakhe noNtuli buhle kakhulu, wathi uma umuntu efuna ukubona isimo sobudlelwano phakathi kwabaholi, kufanele abuke ukuthi ngabe bayaxhumana yini nangezinye izindlela zokuxhumana njengocingo, omakhalekhukhwini nangemiyalezo kaWhatsApp – ethunyelwa komakhalekhukhwini. 

Uthe yena noNtuli banenombolo yocingo abashayelana kuyona, bathumelelane noWhatsApp, wathi basebenza ngokubambisana . 

Uphawule nangesithombemnyakazo (video) esike sasabalala phambilini bekomunye umcimbi eMtubatuba, lapho kwavela uHlabisa exhawulana nabanye abaholi, kodwa wangavela exhawulana noNtuli. 

Uthe babeseMtubatuba noNtuli, kanti kwase kukade beqalile behla benyuka ndawonye futhi kunguyena (uNtuli) owayehamba emethula kwabanye abaholi ezindaweni ababezihambela.  

“Kangikwazi-ke ukusuka noMphemba eRiverview, bese ngifika ngixhawula yena phambili. Lokho kungabe kusho ukuthi kangiqondi ukuthi kuyini kanti ukuxhawula umuntu,” kusho uHlabisa. 

Wexwayise abaphehla udweshu ngaphakathi kwi-IFP wathi: “Noma ngubani ozofuna ukuphonsa isikhuni sedungamuzi eqenjini, sizomkhipha njengesikhuni sedungamuzi. 

“Esigxile kukho wukusebenzela abantu baseNingizimu Afrika, futhi ngeke sikuvumele ukuthi kube nokuchezuka.” 

Uxwayise nangokuthi noma yiliphi ilungu le-IFP elizoba yingxenye yokusetshenziswa kwezinkundla zokuxhumana ukudala uqhekeko kuleliq embu, bazobhekana nalo ngqo.

bhekin@ilanganews.co.za

Previous articleOweqiwa yijezi kwiPirates useziqashele umlolongi
Next articleBafuna “kuzitshwe” izikweletu zikagesi ukuvikela umatikuletsheni