AbakaShenge baqokelwe emkhandlwini we-IFP

365

BHEKI NDLOVANA 

UQOKE amalungu amasha ukuba abe yingxenye yeNational Council (NC) ye-IFP umengameli waleli qembu, uMnu  Velenkosini Hlabisa (osesithombeni)

Ngokusebenzisa amandla awanikwe wumthethosisekelo we-IFP (njengomengameli), uMnu Hlabisa uqokele kulo mkhandlu uMntwana uNtuthukoyezwe Maphikelela Zuzifa, noMntwana uSibuyiselwe Buthelezi – abazalwa ngumsunguli we-IFP, iNkosi uMangosuthu Buthelezi esikhotheme – uMfu Musa Zondi – owake waba ngunobhala-jikelele we-IFP – noMnu Senzo Mfayela. 

Kuzokhumbuleka ukuthi eminyakeni eyedlule uMfu Zondi ngesikhathi ephuma esikhundleni sokuba ngunobhala-jikelele we-IFP, wanquma ukuyishiya ipolitiki, wagxila emsebenzini wakhe wezenkolo. Nakuba wanquma ukuphuma kwipolitiki, kodwa uqhubekile nokuba yilungu le-IFP futhi ubesasondelene neNkosi uButhelezi. 

Kuyaziwa ukuthi nakuba uMntwana uMaphikelela ebesondelene kakhulu noyise, kodwa ubengagxilile kwipolitiki, kanjalo futhi noMntwana uSibuyiselwe. 

Indodakazi endala kaShenge, uMntwana uPhumzile, yiyona ebigxile kwipolitiki njengoba ingusihlalo we-IFP Women’s Brigade (IFPWB). 

I-NC ye-IFP iwuhlaka oluphezulu, okuyilona oluthatha izinqumo ezimqoka zeqembu. 

Isinqumo sokuqokwa kwala malungu amasha, simenyezelwe emhlanganweni oyisipesheli walo mkhandlu, obuhambisana nomkhuleko nomndeni weNkosi Buthelezi, ngoLwesihlanu. 

Ngokusho kokhulumela i-IFP, uMnu Mkhuleko Hlengwa – esitatimendeni sabezindaba – uMnu Hlabisa uzwakalise ukuthi unethemba lokuthi ngenxa yamakhono namagalelo anawo lawa malungu amasha, azoba neqhaza elikhulu ekuthuthukiseni umbono we-IFP nombono kaShenge. 

Njengamanje i-IFP iphansi phezulu namalungiselelo engqungquthela yokudingida ngenqubomgomo yeqembu, phecelezi i-policy conference

UMnu Hlengwa ubike ukuthi emuva kokuxhumana nesigungu esiphezulu seqembu – iNational Executive Committee (NEC) – iNC inqume ukuthi le ngqungquthela (policy conference) ibe mhla ka-8 no-9 kuZibandlela (December) no-nyaka. 

Uthe eminye imininingwane mayelana nale ngqungquthela, njengokuthi izokwenzelwa kuyiphi indawo, izomenyezelwa ngokuhamba kwesikhathi. 

I-NC izwakalise nokuthi i-IFP imi ngomumo mayelana nokhetho lukazwelonke nezifundazwe olungonyaka ozayo. 

Ithe eminye imininingwane mayelana nezinqumo nemigomo yangaphakathi, izokhishwa ngokuhamba kwesikhathi. 

Umhlangano olandelayo weNC – ozobe uhlanganisa nabamele izinhlaka ezahlukene zeqembu – kubikwa ukuthi uzoba mhla ka-22 kwephezulu. 

Previous articleUMbalula ukhuze eyokubulawa kwabantu emcimbini we-ANC
Next articleAqhathiwe azodlala kwiCarling Black Label Knockout