AbakwaGcaba bafuna ithuba ngezinsolo koluka-AKA

182

INTATHELI YELANGA

UZWAKALISE ukukhathazeka umndeni wakwaGcaba – wosomatekisi bodumo eThekwini – ngokuthi abezobulungiswa kabakaliniki ilungu lawo, uMnu Mfundo Gcaba, ithuba lokuziphendulela mayelana nokuvela kwegama lalo enkantolo, kuthiwa lakhokhela uMnu Muziwethemba Gwabeni – ongumsolwa ecaleni lokubulawa komculi we-hip hop, uKiernan “AKA” Forbes nomngani wakhe uTebello “Tibz” Motsoane – u-R800 000.

Lokhu kuvele esitatimendeni esikhishwe yilo mndeni namhlanje. “Siyazethemba ezobulungiswa zaseNingizimu Afrika futhi siyakuqinisekisa ukuzimisela kwethu ekubambisaneni neziphathimandla ekutholakaleni kobulungiswa (kulolu daba). Mayelana nezinsolo ezibhekene nomfowethu, uMfundo, sithi masikucacise lokhu, uMfundo ungusomabhizinisi emikhakheni eyahlukene, okubalwa ezezimayini nemboni yamatekisi. Kubalulekile-ke ukuqonda ukuthi imali ayikhokhela uMnu Gwabeni yayiphathelene nebhizinisi. UMfundo uwuqinisekisile umndeni ukuthi kabukho ubugebengu ayingxenye yabo,” kusho isitatimende. Umndeni wakwaGcaba uthe uyakholelwa emigomeni yokuthi izinto zenziwe ngendlela enobulungiswa naselungelweni lokuthi umuntu anikwe ithuba lokubeka uhlangothi lwakhe “ngakho-ke sinxusa ukuba (uMfundo) anikwe leli thuba kungakapholi maseko”.

Previous articleUZuma angasidlulisa isinqumo sokukhahlelwa yi-IEC – Moeypa
Next articleIveze iphupho layo inyosi yeSilo esencane