Abanye abelaphi bendabukobaneqhaza ekubulawenikwabantu – kusho uCele

363

Ungqongqoshe uthi baqinisa izigebengu, baphinde bazigeze isinyama

TSEPO MOLEFE
UMNYANGO wamaPhoyisa kuzwelonke uhlela ukhukhulangoqo wembizo nabelaphi bendabuko ukubheka izindlela zokubambisana ukulwa nobugebengu njengoba kwezinye izigameko kuvela ukuthi izigebengu zisebenzisa imithi ukubalekela ingalo yomthetho noma ukususa isinyama emuva kokubulala. Lokhu kushiwo nguNgqongqoshe wamaPhoyisa uMnu Bheki Cele izolo ngoMgqibelo enkonzweni yomngcwabo wamalungu awu-9 akwaMemela, eMbali, adutshulwa abulawa emasontweni amabili edlule. Kulesi sehlakalo kwadutshulwa kwabulawa uNkk Nonhlalo Memela (62), uNkz Brenda Memela (38), uMnu Phumlani Memela (28), uNkz Nomfundo Memela (20), uMnu Aphelele Memela (18), uSiphelele Memela (17), uNkk Fikile Hlabisa (52), uSabelo Mhlonyana (15) noNompilo Mthembu (21) kwalimala nomfanyana onenimyaka eyisithupha.


Bonke laba bangcwatshwe emathuneni aseLincon Meade, eHayfields, khona eMgungundlovu. Isisulu seshumi kulesi sigameko uNompilo Mthembu sifihlwe ngokuhlukana nalaba kulandela isicelo somndeni. Ngalo usuku lwesehlakalo, amaphoyisa alunywa indlebe mayelana nabalisa abathathu abayanyaniswa nalesi sehlakalo. Kuthiwa laba babonakala emzini wenyanga yasendaweni lapho okuthiwa babegezwa khona isinyama. Kubikwa ukuthi laba balisa bavulela ngenhlamvu bebhekise emaphoyiseni ngesikhathi engena emzini wenyanga, kwadutshulwana kwagcina kusale oyedwa wabo enkundleni, kwathi inyanga yemba yembulula, oyedwa wabo wakhalelwa ngamasongo kasiGonyela.


Inkonzo yomngcwabo ebisenkundleni yezemidlalo izolo, kanti beyihanjelwe nguMnu Siboniso Duma ophathiswe uMnyango wezokuThuthukiswa koMnotho, Ezokuvakasha nezeMvelo KwaZulu-Natal, uNkk Neliswa Nkonyeni ophathiswe owezeMali esifundazweni noNkk Lindiwe Zulu owengamele uMnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi kuzwelonke nezikhulu zikamasipala waseMsunduzi. Ethula inkulumo, uCele uthe kuyakhathaza ukwanda kwesibalo sezinkabi ezifunelwa amacala abucayi kuzwelonke njengoba iningi lazo kuvela ukuthi ziphuma kulesi sifundazwe. Ufanise uMgungundlovu nefemu ekhiqiza izigebengu.


“Sibhekene nenselelo yokuhlala phansi nezinyanga ngoba sikholwa wukuthi zingaselekelela ekunqandeni lobu bugebengu obusikhathazayo siwuhulumeni. “Izinyanga zingaba yisixazululo ngoba lezi zinkabi ziqala kuzona uma ziyobulala, ziyoqiniswa, kuthi uma seziqedile zibuye seziyogezwa. “Sisaphenya ngalesi sehlakalo sakwaMemela ngoba sesithole ukuthi omunye wabesifazane owabulawa waqala wadlwengulwa wabesebulawa. “Nginesiqiniseko sokuthi laba bantu abalele lapha namhlanje baqala baxolisa kodwa abahlaseli babo baqhubeka babasoconga. “Sisaxoxa ukuthola iziza zokwakha iziteshi ezimbili zamaphoyisa kule ndawo ngoba kuyavela ukuthi lesi sasePlessislaer sesinomthamo omkhulu wabantu okumele sibabhekelele,” kusho uCele.


Ekhuluma egameni lomndeni, uNkk Elizabeth Sithole ozalwa noNkk Nonhlalo (umnikazi wekhaya), ucele uxolo kubahlaseli bomuzi kadadewabo, ebanxusa ukuba bangabuyi bezoqedela amalungu omndeni asele. “Siyavuma sekwenzekile, kwadlula abantu abaningi phakathi kwekhaya. “Sicela kudlule, kusale sekucatshangelwa amalungu asele, singaphinde sibone kuchitheka igazi elingaka,”
kucela uNkk Sithole

Previous articleISILO NOSHENGE BACACISA NGOLWENGONYAMA TRUST
Next articleKuboshwe umakhelwanengokufa kobezifela ngebhola