“AbaSamariya abanesihawu” bagixabeze kakhulu iDA ngeminikelo yokhetho

162

BHEKI NDLOVANA 

BAKHOMBISE “ukwethemba” kakhulu iDA “abaSamariya abanesihawu” ngeminikelo abayiphonse emaqenjini ezepolitiki kusukela mhla lulunye kuMasingana (January) kuya mhla ka-31 kuNdasa (March), ukuba alungiselele ukhetho lukazwelonke nezifundazwe olumhla ka-29 kwephezulu. 

Ungaphezu kuka-R172 million umnikelo otholwe ngamaqembu awu-13 aseNingizimu Afrika kulesi sikhathi esibaluliwe. I-DA yiyona ehlomule kakhulu, kulandele iqembu elisha, iChange Starts Now – eholwa nguMnu Roger Jardine ongusomabhizinisi odumile – bese kulandela i-IFP.  Embikweni we-IEC – mayelana neminikelo yemali evezwe ngamaqembu epolitiki – kubikwa ukuthi iDA ithole u-R65m. Ingxenye enkulu yalo mnikelo (okuwu-R8m) kuvela ukuthi ukhishwe yinjinga, uMnu Martin Moshal. Enye ingxenye iqhamuke ezinkampanini ezahlukene okubalwa kuzona ne-African Rainbow Minerals (ARM) kamacaphunakusale, uMnu Patrice Motsepe. 

I-IFP yona ihlomule ngo-R20m, ovele ezimpunyeleni zakwa-Oppenheimer. Usozigidigidi uMnu Nicky Oppenheimer unikele ngo-R10m, kwathi indodana yakhe nayo engusozigidigidi, uJonathan, yanikela ngesamba esifanayo kwi-IFP. 

I-ANC ithole u-R16,8m. Ingxenye enkulu yale mali (u-R6.9m) iqhamuke kwi-ARM. I-Harmony Gold inikele ngo-R6,9m kwi-ANC kanti iNaspers Limited ithe phohlo, u-R2m.

I-ActionSA – eholwa nguMnu Herman Mashaba – inikelelwe ngo-R10,5m. Ihlomule kakhulu kuMoshal oqale wanikela ngo-R3m ngoMasingana, kwathi ngoNhlolanja (February) wanikela ngo-R2m, waphinde wayinika u-R4m ngoNdasa. 

IChange Starts Now ithole u-R 35,8m. Ingxenye enkulu yale mali (R15m), iyinikelelwe yinkampani iFynbos Ekwiteit, kwathi omunye u-R15m wanikelwa yinkampani iMain Street 1564,
u-R5,8m yawunikwa yiBall Family Trust. 

I-EFF yona ithole u-R2,6m ovela kwi-ARM neHarmony Gold. 

Elinye iqembu eliselisha, iRise Mzansi, lithole u-R15,1m. Ingxenye enkulu yalo mnikelo uvele enhlanganweni iWe Are The People, kwathi u-R100  000 wanikelwa ngusomabhizinisi, uMnu Peter Vundla. 

I-United Democratic Movement UDM – eholwa nguMnu Bantu Holomisa – inikelelwe ngo-R2,2m. 

bhekin@ilanganews.co.za

Previous articleSezihubela sakusha ngethuba lokutomula ebhodweni lemali yempesheni
Next articleSigodliwe isinqumo kwelombango wesihlalo sobukhosi bukaZulu