Abazali bazithengele imoto ezosiza esikoleni 

101

MTHOBISI SITHOLE

USHAYE amaphakethe umphakathi nabazali babafundi eBizimali High School, eNhloshane, eNkandla bathenga imoto yesikole okuthiwa izosetshenziselwa ukubhekana nezimo eziphuthumayo esikoleni, njengokugula kwabafundi. Le moto yethulwe emphakathini emhlanganweni obungoMgqibelo. 

Usihlalo wesigungu esilawula lesi sikole, uMnu Ndelu Mathonsi, uthe lukhulu usizi obelubhekana nesikole uma abafundi sebegula, sekufanele baphuthunyiswe esibhedlela. Uthe isibhedlela saseKhombe – esisetshenziswa wumphakathi wakule ndawo – siqhelile. Utshele ILANGA ukuthi kwezinye izikhathi iyabizwa i-ambulance, kodwa ingafiki. 

“Cishe liyaphela ihora ukusuka esikoleni uya esibhedlela. Ngenxa yezimo ebesibhekana nazo, besicela izimoto zothisha esikoleni ukuba ziphuthumise izingane uma zigula, bese isikole silahlekelwa yimali enkulu
sekufanele sikhokhele izindleko zalowo thisha,” esho.

Uthe emhlanganweni wango-2022, abazali bavumelana ngokuthi kuhlanganiswe amasenti, kuthengwe imoto yesikole ezosiza ezimweni eziphuthumayo. Uveze ukuthi umzali onengane efunda kulesi sikole, ubenikela ngo-R400. Ugcizelele ukuthi ukuthengwa kwale moto kakuhlangene nohulumeni futhi kayikho imali yesikole esetshenzisiwe. 

Omunye wabazali, uMnu Xolani Langa, uthe ukuthengwa kwale moto kuzobalekelela abazali. “Bekungelula ukufeza le nto enhle kangaka, kodwa ngothando lomphakathi nabazali abanezingane ezifundayo, lokhu kwenzekile,” esho.

IBizimali High inezingane eziwu-2  700 kulo nyaka nothisha abawu-100. 

Previous articleUkushaya ngolonwabu komnyango kusukumise umasipala wahlela ukuzakhela ibhuloho
Next articleSicasule amalungu omndeni isenzo somsolwa kwelokufa kwephoyisa