Abefundisi baboshwe beshumayela

1454

NOMFUNDO NGWANE noPHUMLANI GAMA

UMFUNDISI Solomon Thusi
UMFUNDISI Lindelani Dlamini

BAGXAVUNWE ngamaphoyisa bejuluke bemanzi te beshumayela ezindaweni ezahlukene abefundisi abeqe umyalelo kaMengameli Cyril Ramaphosa wokugonqa kwezwe izinsuku eziwu-21 wonke umuntu ehleli emakhaya.

Kujabhe abazalwane bebandla labasindisiwe, iMpande Gospel Church eliseGobandlovu, eSikhawini, eMpangeni, kuyabulwa epulpiti uMfundisi Solomon Thusi (44). 

Uboshwe ngamaphoyisa ngeSonto ekuseni ngecala lokwephula imithetho yezinsuku eziwu-21 kume yonke into ezweni ngenxa yegciwane leCorona.

Kwenzeke okufanayo nakwelinye ibandla labasindisiwe, iGod’s Healing Power Ministries ngeSonto eBuxeden, KwaNongoma, kugaxwa ozankosi uMphostoli Lindelani Dlamini (35) ongowokudabuka eMtubatuba. 

NoMphostoli uDlamini ushaqwe ngamaphoyisa aKwaNongoma esepulpiti eshumayela. Bobabili baphume ngebheyili ngokwahlukana.

Esigamekweni sikaMfu Thusi, kuthiwa uficwe ngamaphoyisa ngeSonto inkonzo iqhuma phezulu, engazi nokuthi lidumephi ngesinqumo esikhishwe nguMnu Ramaphosa ngeledlule sokuthi kume yonke into ezweni, abantu bazithibe bahlale emakhaya ukuzama ukunqanda ukubhebhetheka kwe-coronavirus kuze kuphele izinsuku eziwu-21.

ILANGA lithole ukuthi uMfu Thusi ubeqhubeka nezinkonzo zebandla lakhe kungekho lutho olushintshile, nabazalwane bephume ngobuningi ukuzodumisa. Udedelwe ngebheyili ka-R3000. 

Kuthiwa abazalwane basale beguqa ngamadolo bashaya umthandazo omncane wokuba amaphoyisa adedele umfundisi wabo. 

ILANGA lithole ukuthi umfundisi utshele amaphoyisa ukuthi lokhu abekwenza bekungeve kuwukuthi wedelela imithetho ebekwe wuhulumeni, kodwa ubeqhuba umsebenzi kaNkulunkulu abizelwe kuwona. 

Uthe ubengazi ukuthi umengameli usekhiphe umthetho wokuthi abantu bagonqe emakhaya.

Ekhuluma neLANGA uMfu Thusi, uthe ubengenalo ulwazi lokuthi izwe selivalwe thaqa, wagcina kuthiwe bangahlangani abantu abangaphezulu kuka-100 endaweni eyodwa.

“Ngifisa ukudlulisa ukuxolisa okukhulu emhlabeni wonke ngento engiyenzile yokuphula umthetho, bekungeyona inhloso yami ukwedelela ingalo yomthetho,” kusho uMfu Thusi. 

Kulindeleke ukuba avele enkantolo ngomhla ka-22 kuMbasa (April) ngecala lokwephula umthetho.

Ngakolunye uhlangothi, uMphostoli Dlamini ulale ebala izinsimbi zesicabha sesitokisi ngeSonto, kwazise udedelwe ngoMsombuluko ebusuku ngebheyili ka-R1000. Kubikwa ukuthi amaphoyisa ancinzwe indlebe ngamalungu omphakathi ngokukhonzisa kukaMphostoli Dlamini ngendlela ejwayelekile. 

Iphoyisa, elingagunyaziwe ukukhuluma nabezindaba elisebenzela KwaNongoma, liveze ukuthi umsolwa udedelwe ngemvume yomshushisi.

“Ngenxa yokuthi kumiswe yonke into kuleli kanjalo nenkantolo yethu lapha kayisebenzi, sixhuma-ne nomshushisi okuyilapho sithole khona imvume yokuyidedela le nceku. Kulindeleke ukuba iphinde ibuye mhla ka-5 kuNhlaba (May) ukuzobhekana necala lokwephula umthetho olawula izwe,” kusho leli phoyisa.

Ngemuva kokudedelwa, uMpho-stoli Dlamini utshele ILANGA ukuthi uyazisola ngobishi asengene kulona. Uthe akayena umuntu okhonze ukuphambana nomthetho kodwa ubone kukuhle ukuba ahla-ngane nabazalwane bakhe kukhu-lekelwe ukunqanda lolu bhubha-ne. Ucaphume incwadi abeyisebe-nzisa ngosuku ezimkhalele ngalo.

“Mina ngigcine kuthiwa kakufanele kuhlangane abantu abangaphezulu kuka-100. Besibalelwa phakathi kuka-30 no-40 ubuningi bethu. Konke ebesikwenza besila-ndela iBhayibheli. 

“Nokho ngiyazisola ngehlazo nephutha engingene kulona ngokuboshwa ngimatasa nomsebenzi weNkosi. Ngiyaxolisa kakhulu kubantu baseNingizimu Afrika ngokwephula umthetho kodwa bekungeyona inhloso yami,” kusho uMphostoli Dlamini.

Okhulumela amaphoyisa maqo-ndana nezindaba ezithinta i-coronavirus, uBrigadier Vish Naidoo, uziqinisekisile lezi zigameko zokuboshwa kwalaba befundisi. 

Uthe baboshelwe icala lokwephula umthetho ogunyaza ukuba kumiswe yonke into. 

Uthe lo mthetho ugunyaza ukuba kumiswe yonke into oku-ngaba kusemigwaqweni, okanye ezakhiweni ezithile njengoba izwe lithathwa njengelibhekene ne-nhlekelele. Uthe abasolwa badedelwe ngebheyili.

nomfundo@ilanganews.co.za

Previous articlekunyakazise umlazi ukushona kukathisha
Next articlelufihlwa kusasa ngezinkonzo ezimbili uqweqwe lwentatheli