Abefundisi boNyazi “baxoshelwe” ukubuyisa amaNazaretha aseThembezinhle

312

JOHN HLONGWA

IBHANTSHI ligcwale umoya emalungwini ebandla lamaNazaretha ohlangothini lwaseBuhleni oluholwa yiNkosi uMduduzi “Nyazilwezulu” Shembe (esesithombeni), okungabefundisi abathathu, umvangeli nomkhokheli, abasolwa ngokubuyisa amalungu ebandla angadingeki.

ILANGA lithole ngomthombo walo ongaphakathi kuleli bandla ukuthi laba baxoshwe bengalindele. Kuthiwa kunesigejana samadoda azibiza ngeNhlalisuthi ethanda uNyazi. Le Nhlalisuthi kuthiwa isungulwe ngemuva kwentshumayelo eyenziwa wuNyazi enkonzweni eyayiseGibisile, eSikhaleni, eMpangeni lapho lwathi lufisa nokufa ngendlela ibandla elihlupha ngayo. Kulapho ke kusungulwe le Nhlalisuthi ngenhloso yokuluvikela. Kuyimanje kuthiwa yehla yenyuka ixosha kwasani ebandleni. 

Phakathi kwabaxoshiwe kuvele amagama abefundisi abaqavile, okunguMnu Nhlanhla Shozi, uMnu Abraham Hlatshwayo noMnu Mthandeni Ntombela, umvangeli nomkhokheli oyedwa baseMngungundlovu ezingatholakalanga izibongo namagama abo.

Ekhuluma neLANGA uMfu uShozi, uthe: “Kangazi lutho, ngifunde ephepheni ukuthi kuphelile ngami ebandleni. Ngezwa sengihlanjalazwa emaphepheni ngibe ngingalazi icala lami. Kangikaze ngixabane namuntu esontweni, ukuthi ngoneni ngempela angazi. Ngizwe ngabantu bethi inhlalisuthi kayisangidingi ebandleni, mangisale sengihlala ekhaya njengoba namanje ngisazihlalele nje. Lokhu abakwenzile kufana nokuthi bangingcwabe ngiphila, kodwa kanginankinga ngizoqhubeka ngi-zihlalele ekhaya, uNkulunkulu owaziyo.” 

Omunye umthombo ongashayi eceleni, ocele ukungadalulwa ngoba isimo sibi ebandleni, uthi uMfu uHlatshwayo yena uhlanjalazwe kakhulu njengoba ekhishwe esathi uyongena enkonzweni yasemini njengoba uNyazi belunenkonzo enkulu eDumbe. 

Sekungokwesibili uHlatshwayo ekhonjwa indlela kuleli bandla, ILANGA labika ngokuxoshwa kwakhe, kodwa uNyazi lwambuyisa. 

Umthombo uthi: “INhlalisuthi yebandla ifike ngebhasi enkonzweni ebiseDumbe kukhona noNyazi, yamtshela (uHlatshwayo) ukuthi makapakishe zonke izinto zakhe ahambe angabe esangena enkonzweni yasemini. “Imsola ngokuthi ubuyisa abantu abebekhonza eThembezinhle, wabafaka ebandleni engazange alandele imigudu efanele. Imyalele ukuba alinde kuze kuphele izinsuku eziwu-90 ngaphambi ko-kuba kuxoxwe ngodaba lwakhe.”

UHlatshwayo uvumile ukuthi ugxavunwe ngabazibiza ngeNhlalisuthi eThanda uNyazi. “Ngithe ngiyabuza ukuthi kwenzenjani, kwathiwa mangihambe, isinqumo sesi-thathiwe ngami. Bathe ngingasondeli lapho kunoNyazi khona kuze kuphele izinsuku eziwu-90. Sengilinde inqubo yebandla kuphela,” esho.

UMfu uNtombela walile ukuphawula, wathi akakhulumi nezintatheli.

Okhulumela ibandla, uMnu Lizwi Ncwane ,uvumile ukuthi zikhona izinkinga ebandleni. “Sizwile ngokumiswa kwabefundisi ezinkundleni zokuxhumana, sicela basibekezelele isikhashana sisaphenya ukuthi lolu hlaka olubamisile ngabe lusemthethweni yini. Ngemuva kwesinqumo senkantolo esasingomhla ka-20 kuNdasa (March), kwaba khona ukudonsisana, kuthiwa kukhona abasuke ngaseThembezinhle beza eBuhleni bengalandelanga imigudu efanele. Sizowuthatha umbiko siwuyise kubaba uNyazi, nguyena ozoba nezwi lokugcina,” esho. 

hlongwaj@ilanganews.co.za

Previous articleKubatshazwa ukujula kwenkinga yodokotela bomgunyathi
Next articleImeya ibale nekhansela kwabavimba intuthuko