Abengqephu bamenywa ukuba yingxenye yeDFF

737

THANDI ZONDI

KUNXENXWA abasiki bengqephu abahlala eThekwini namaphethelo ukufaka izicelo zokuba yingxenye yeDurban Fashion Fair Mentorship Programme. Lolu wuhlelo lwezinyanga eziwu-8 lokusiza abasiki bengqephu ngekhono lobuchwepheshe nokuqonda kabanzi ngengxenye yebhizinisi kulo mkhakha.

Ngaphezu kwalokho, lolu hlelo lubasiza ukuzimaketha lubavulele namathuba okuxhumana nabanye abakulo mkhakha ukuze kuthengwe impahla abayikhiqizayo nebhizinisi likwazi ukusimama.
Abazokuba yingxenye yalolu hlelo bazothola ithuba lokukhangisa ngemisiko yabo nokwethula ngokusemthethweni amalebuli abo noma bathole ukusizakala kwasebenawo. Izikole zokufundisa abasiki bengqephu noma labo asebengabasiki bengqephu bacelwa ukufaka izicelo ungakashayi umhla ka-23 kuNhlolanja (February) wanonyaka. Nakhu okudingekayo:-

  • Umbhalo ochaza ngawe nebhizinisi lakho;
  • Incwadi yokuncenga (motivational letter) eshoyo ukuthi kungani kumele ukhethwe;
  • I-Storyboard noma izithombe zemisiko yakho yakamuva;
  • Incwadi yekhansela eqinisekisa lapho uhlala khona;
  • Incwadi yeziqu (proof of qualification).

Konke okungenhla kumele kuhanjiswe mathupha kuleli kheli elithi: Business Support, Tourism, Markets and Agri-Business Unit, 7th Floor, Embassy Building, 199 Anton Lembede Street, Durban for the attention of Nondumiso Mthembu.
Lokhu kumele kuhanjiswe ngaphambi kuka-3 wantambama wangoLwesihlanu lomhla ka-23 kuNhlolanja wanonyaka.
Ngeminye imininingwane kungaxhunyanwa noNondumiso Mthembu kwethi: 031 311 4497 noma nge-email ethi: nondumiso.mthembu@durban.gov.za

Previous articleImbokodo iveza izinto eziyicikayo othandweni
Next articleKukhalelwe othisha bezikhathi zanamuhla