Abesibhakela bayisa ungqongqoshe enkantolo 

169

LINDA XIMBA

BAFUNA ukubhekana ngqo enkantolo noNgqongqoshe wezeMidlalo, uMnu Zizi Kodwa (osesithombeni) abeNational Professional Boxing Promoters Association (NPB-PA), abamsola ngokushaya indiva umthetho othile ngesikhathi eqoka ibhodi leBoxing South Africa (BSA).

UKodwa umemezele ibhodi elisha elinamalungu awu-7 ngoLwesibili olwedlule. U-Ayanda Matiti ongusihlalo weNPBPA, uthi balungiselela ukuqonda enkantolo lapho bezobhekana khona ngqo noKodwa. 

Uthe ngeke bavimbe ukusebenza kwebhodi elisanda kuqokwa, kodwa balwa nokuthi ungqongqoshe ushaye indiva umthetho othi kumele bathintwe njengososeshini. “Ungqongqoshe akazange azihluphe ngokusithinta, ezwe uvo lwethu ngale bho-di. UKodwa usaqhubeka nokuzichanasela emakhanda ethu. Lesi senzo sakhe siwukuchwensa okuyisimanga. Enkantolo sifuna ukuthi lesi sinqumo sakhe sibuyekezwe bese sichithwa. Indlela enza ngayo uKodwa, ungathi ugcwele ukuganga nokudlala. Makaqaphele ngoba udlala ngegeja kuziliwe,” kusonga uMatiti.

Okhulumela uKodwa, uLitha Mpondwana, akatholakalanga ukuphawula ngaleli gxathu leNPBPA. Leli bhodi, eliholwa uSifiso Shongwe, ngusihlalo, libunjwe nguDkt Koketso Tsebe, uLuxolo September, uSakhiwe Sodo, uNande Mheshe, uRomy Titus noDkt Luvuyo Bayeni.

Previous articleUNyazi luzwakalise ukukhathazeka ngentsha lukhuluma eSwazini
Next articleKuheleza umoya esikhungweni okuvota kuso uSihlalo we-IFP KwaZulu-Natal