“abokufika nezidakamizwa zika-3.6m”

725

USGT Andile Kleinbooi weK9 Unit, eMgungundlovu noMnu Shaheen Suileman, ongumphenyi weMagma Security bengemuva kwemoto okutholwe kuyona izidakamizwa eCamperdown. 

TSEPO MOLEFE

ATHULELWE isigqoko amapho-yisa aseCamperdown nawophiko lweK9, eMgungundlovu okuthe ngoLwesine abamba imoto ebihamba abesilisa ababili abanga-bokufika eNingizimu Afrika, ebilayishe izidakamizwa okuthiwa zingadayiswa ngo-R3.6 million ngentengo yasemgwaqweni. 

Amaphoyisa kuthiwa atheleke ngaseCamperdown, emuva kokulunywa indlebe ngale moto ebiyehla ngomgwaqo owuthelawa-yeka, uN3, ilibangise eThekwini. 

Kutholakale izikhwama eziwu-22 zilayishwe izidakamizwa, okuyi-heroin ewu-11.7kg ebingadayiswa u-R2 515 500 emgwa-qweni ne-crystal meth ewu-7.1Kg ebingadayiswa ngo-R1 065 000. 

Kuthiwa lezi zidakamizwa bezithukuswe ngobuchule, kungelula ukuzibona njengoba bezishuthekwe phakathi kopha-hla lwemoto (panel) kwavalwa ngobunono. 

Okhulumela amaphoyisa aseMgungundlovu, uSgt Mthoko-zisi Ngobese, usiqinisekisile lesi sehlakalo. Utshele ILANGA ukuthi amaphoyisa aseCamperdown alunywe indlebe ngemoto ebi-nezidakamizwa ezingavumeleki-le, abe esenza isivimbamgwaqo kuN3, eCamperdown. 

Ahlabe umkhosi kwawe-K9 Unit, ecela ukulekelelwa ekuvi-mbeni le moto. Uthe kule moto bekunabesilisa abahlulekile wukuveza amaphepha abagunya-za ukuba kuleli zwe. 

“Emotweni kutholakale 

u-R5 000, kwathi uma kuqhutshe-kwa kupeqululwa, kwabakhona okusolisayo kwi-panel, okuphoqe ukuba amaphoyisa ayixebule, kwavela izikhwama eziwu-22 ebezinezidakamizwa. 

Abasolwa bashaqwe ngama-phoyisa nemoto yabo nezidaka-mizwa bayogci-nwa esitokisini.       NgoLwesihlanu bebevele eNka-ntolo yeMantshi yaseCamperdo-wn. icala labo lahlehlela inamuhla ngoMso-mbuluko. 

“Basagqunywe esitokisini,” kusho uSgt Ngobese. 

   Wethulele oza-kwabo isigqoko ngokusabela ngokushesha uma uMkhuzi wamaPhoyisa wesiFunda, 

uMajor General Phumelele Makhoba, ehlaba ikhwelo lokusebenza kanzima emapho-yiseni esifunda saseMgungu-ndlovu ukubhidliza zonke izidleke zezidakamizwa. 

“Siyakwazi ukuthola abashu-shumbisa izidakamizwa, njengamanje sesifuna ongqondongqo-ndo ekugayweni kwazo okusenzima ukubathola. 

“Sesithole ukuthi izidakamizwa ziyimbangela yobugebengu emphakathini njengoba kuye kuthi uma abantu sebezisebenzisile, bacabange izinto ezihlukumeza umphakathi njengokugqe-keza nokubamba inkunzi,” kusho uSgt Ngobese.

 ILANGA lithole ukuthi kube nenkinga yokuthola utolika wolimi lwabasolwa, okuyikhona okwenze udaba lwahlehla.

Previous articleUMotaung uthi angeke asilibale esase-Ellis Park
Next articleKuyaqala ukufunda eDUT namuhla