Akazisoli ngokushiya umsebenzi

1038

Uthi ukhwantalala lwemali encane abeyihola lumphoqe ukuba aphume inxiwa 

ABESIFAZANE bayazifela ngegeza lensizwa elinetafula elidayisa imifino nezithelo eselinabalandeli abaningi, ikakhulukazi besifazane, ezinkundleni zokuxhumana abaze 
balimakethele 

UKHWANTALALA obeluhlasela njalo ngosuku lokuhola, okuwumhla ka-25, ludale ukuba igeza lensizwa yaseCato Crest, eMayville ebelisebenza lapho kudayiswa khona izimoto liziphumele inxiwa livule itafula lezithelo nemifino, iFruitstop and Veggies, eseliyiphendule isilomo ezinkundleni zokuxhumana. 

UMnu Siphesihle Excellent “Mr Fruit-salad” Tshibi (24), onetafula kuGillatts Road, eWestridge, eThekwini eseliphenduke isikhowe, ikakhulukazi kwabesifazane beyozikhithizela akudayisayo uthi ibimgulisa imali abeyihola lapho abesebenza khona. 

“Bekuthi uma kuphela inyanga ngibe nokhwantalala ngoba beyingekho nhlobo imali ebengiyihola, ikakhulukazi uma ingekho imoto engiyidayisile. NgoNhlolanja (February) nonyaka, ngivele ngasula emsebenzini ngoba ngifuna ukuqhamuka necebo lokuthi impilo yami ngingayishintsha kanjani. 

“Bengibona imile kanti nasekhaya umama, ubaba nezingane zakwethu babheke ukuthi ngibeke ukudla etafuleni,” kusho yena. Uthi ngasekuqaleni kukaNdasa (March), uxoxe nomngani wakhe onguMnu Abulela Majola, wamxoxela ukuthi unesifiso sokuqala ibhizinisi elinjengaleli. Uthi uzwe indlela ameseke ngayo, wabona ukuthi yinto angayenza lena. 

“Ngizitshele ukuthi ngizovula itafula lapho ngizodayisa khona imifino nezithelo ngoba nami ngingumuntu ophila ngakho. Ngiyazi ukuthi kawukho umuzi ohlala ungenazo izitshalo noma izithelo ngoba kudliwa nsuku zonke,” kusho yena. 

Uthi ukhethe ukwenza lokhu ngendlela eyehlukile njengoba eqale wazenzela inyufomu ngoba ubefuna ukubonakala ukuthi uzimisele ngomsebenzi awenzayo. 

“Ngikholwa wukuthi abantu bathenga mina kuqala ngaphambi kokuthenga engikudayisayo, okwenza ngiqikelele zikhathi zonke ukuthi ngibukeka kahle. Nakho ukuthi ngiyinsizwa ekukhonzile ukuzinakekela njengoba ngizivocavoca nje, kungisizile ngoba kuze kube namakhasimende afuna ngiwayalele ukuthi angazinakekela kanjani uma efuna ukwehlisa isisindo,” kusho yena. 

Uthi ukuvalwa kwezwe ngoNdasa, kakumphazamisanga kakhulu. Uthi kakubanga nzima ukushiya umsebenzi abegqoka kuwona uthayi, aziqalele into yakhe. 

“Ngazitshela nje ukuthi ngeke ngizikhathaze ngabantu abazongihleka ngoba okwami wukondla umndeni wami. Ngiyajabula ngoba imali engiyenzayo ngenyanga iyayidlula ebengiyihola kwamlungu futhi nginesifiso sokukhulisa leli bhizinisi lami ngize ngiqashe nabantu bakithi, ngisebenze nabo. 

“Nsuku zonke nje ngihlala ne-laptop, yipeni nephepha ngibhale ngicubungule izindlela engingakhulisa ngazo ibhizinisi lami,” kusho uMnu Tshibi. 

Uthi uzimisele ngokukhulisa amakhasimende akhe ngokuwahambisela ama-combo lapho ekhona, kodwa kuzoba ngawaseThekwini namaphethelo ngoba uyadinga ukuthi namakhasimende aziyela mathupha eFruitstop and Veggies, afikele kuyena. 

“Ngiyakujabulela ukuxoxa namakhasimende ami nsuku zonke. Ngifisa ukuthi noma likhula ibhizinisi lami kodwa ngibe nendlela yokuxhumana nawo nsuku zonke ngoba ngiyabathanda abantu,” esho. 

Etafuleni lakhe uvula ngo-05:30 avale ngo-18:00 nsuku zonke ngaphandle uma lina. 

Previous articleBanxenxa umengameli ukuba avumele imicimbi
Next articleUBen 10 uhalela ukudlala e-England