“Akumele likhohlakale iqhaza likaShenge” – Ushansela waseMUT

637

BHEKI NDLOVANA 

USHANSELA waseMangosuthu University of Technology (MUT), uMnu Sandile Zungu, utusa amagalelo eNkosi Mangosuthu Buthelezi, uthi ibingumuntu obaluleke kakhulu esizweni, nasezakhiweni ezifana neMUT, ngisho nasekilabhini kanobhutshuzwayo, AmaZulu FC. UMnu Zungu ongusomabhizinisi owaziwayo eNingizimu Afrika, futhi ongumnikazi woSuthu olumabhesh’ ankone, uthi akumele likhohlakale iqhaza likaShenge nezimfundiso zakhe.  

“Ukuba kwakhe yinyandezulu engasekho la phakathi kwethu, kusishaqisile. Nakuba besazi ukuthi ubesekhulile (eneminyaka ewu-95 ubudala), kodwa ngendlela abebukhali ngayo ngokwengqondo, bekuthi uma ukhuluma naye kube sengathi ngumuntu obesazophila isikhathi eside. Nolwazi lwakhe ngomlando belumenza abe ngumuntu okwenza ukuba ungafuni ukusuka eduze kwakhe. Ngakho-ke silahlekelwe kakhulu. Ngiyacabanga ukuthi abalahlekelwe kakhulu wuzalo lwakhe, abantwana nezizukulwane zezizukulwane. Sithi kubona dudu, alwehlanga lungehlanga, sindawonye kuleli fu elisigubuzele,” kusho uMnu Zungu. 

Funda lapha: https://ilanganews.co.za/amanyuvesi-ababaze-amagalelo-kashenge/

Uqhube wathi okubalulekile wukuthi izimfundiso zoMntwana waKwaPhindangene zingakhohlakali. 

Nakuba bebaningi abatusa uMntwana waKwaPhindangene ngemisebenzi yakhe emihle ayenzele izwe nesiZwe samaZulu njengoba ebengundunankulu waso neSilo, kodwa abantu kabayi nganxanye bengemanzi. 

Ekhuza abagxibha igama loMntwana waKwaPhindangene, uMnu Zungu uthe: “Engingakusho nje wukuthi safundiswa ukuthi uma umuntu eselele akufuneki kukhulunywe amazwi awukuchwensa ngaye. Siyazazi izimfundiso zakhe. Akekho umuntu ongenawo amaphutha emhlabeni. Okubalulekile wukuba sazi ukuthi usisebenzele isizwe. Ubasebenzele abantu baseNingizimu Afrika, amagalelo akhe ayamangalisa, siyohlala simkhumbula ngawo – kwezemfundo, kwezepolitiki, kwezentuthuko, njalo njalo.” 

Previous articleAmanyuvesi ababaze amagalelo kaShenge
Next articleKugqame umoya wokuzwana kwabe-ANC bane-IFP KwaPhindangene