Akuthi diki koweGagasi ngabamchapha ngezinhlamba ezinkundleni zokuxhumana

241

LUCKY CAIN

SIPHAWULA ngesikhundla saso isikhulu seGagasi FM, u-Ayanda Melansi, esimanaphanapha yinhlamba ezinkundleni zokuxhumana emuva kodaba lokushiya komsakazi, uPenny Ntuli kulo msakazo, ekuqaleni kwesonto eledlule. U-Ayanda oyi-content specialist kulo msakazo, ube nengxoxo ekhethekile neLANGA Lempelasonto. Uthe umsebenzi wakhe kulo msakazo wukubhekelela konke okuzwakala emoyeni, okuhlanganisa abasakazi nabadidiyeli bezinhlelo. “Ngiba nemihlangano lapho sidingida khona nabasakazi nabadidiyeli izinhlelo zabo, sibone ukuthi yikuphi abazogxila kukho emoyeni kuleyo nyanga. Kule mihlangano sibheka nesonto kanjalo nosuku olulandelayo,”  kusho u-Ayanda. 

Uthi kule mihlangano wenza izinguquko abe nemibono ngokuthi uhlelo kumele lume kanjani nangemibuzo okumele ibuzwe no-kuthi kumele ibuzwe kanjani uma kunesimenywa. Nakuba ebamba le mihlangano, kodwa lokhu akusho ukuthi abasakazi kabakhululekile ukusebenzisa amakhono abo okusakaza bajike izinto emoyeni. “Inqobo nje uma lokhu bezokwenza belandela imigomo,”  esho. 

“Izingqinamba engihlangabezana nazo kazingenzi ngifune ukushiya, ngikukhonzile ukubhekana nazo ngoba ngiyakuthanda ukusebenza nabantu abawuthandayo umsebenzi wabo. Ngiyavuma, akulula ukusebenza nabantu ngoba banendlela ababona ngayo izinto, ngakho kumele ngikuqonde lokho. Kodwa-ke ngithatha izinqumo ngokomsebenzi engibekelwe wona.”  

Uthi okunye okuyingqinamba ngomsebenzi wakhe, wukuthi kasikho isikhathi sokungena nesokuphuma. “Ngokwenkontileka, kumele ngisebenze kusukela ekuseni kuya ntambama, kodwa ngenxa yokuthi umsakazo udlala amahora awu-24, kumele ngihlale ngilalele uma ngithola isikhathi, ngiyale lapho kudingeka khona. Abasakazi kumele bangithole njalo uma bengidinga njengoba bengifonela nasebusuku,”  kusho le ntokazi edabuka eLamontville. 

NgoLwesithathu lo msakazo umemezele abasakazi abasha njengoba kuvele eyokubuya kweKings Of The Weekend (uSphectecula noNaves) kwamenyezelwa nokujoyina komlingisi uNelisiwe Sibiya njengomsakazi. Lokhu kwelama ukushiya kukaHope Mbhele, uPenny Ntuli, uLinda Mtoba noKhaya “GC” Dladla. U-Ayanda uthi uyalwethemba uhlu lwabasakazi olumenyezeliwe nendlela abahlele ngayo izinhlelo zabo.

Mayelana nezinkulumo ezisabalele ngaye nokuchashwa ngenhlamba ezinkundleni zokuxhumana, uthi lokhu kuzifanela nokuthela amanzi emhlane wedada. “Ngingumuntu olalelayo nokwaziyo ukwamukela ukugxekwa okuyisana phambili, kodwa uma ngibona ukuthi lona uyazibhalela nje ngezinhloso zakhe ezingakhi, ngiyazibukela nje nginganaki,”  kusho yena. 

Akafunanga ukungena odabeni oluthinta ukushiya kukaPenny Ntuli kwazise kwavela negama lakhe ngesikhathi lo msakazi eziqopha ebalula isizathu esiholele ekulaxazeni kwakhe lo msakazo.

Previous articleKusize iSikebhe “ababulali” behlanza iqiniso
Next articleKuhlonishwe uShenge kuqokwa indawo yokwethulwa komqulu wokhetho we-IFP