Akuzethusi ezothisha ukuhlongozwa kwenyunyana edlelana neMK

67

MTHOBISI SITHOLE

LUSEZITHEBENI olwesiphakamiso sothisha abafuna kuvulwe inyunyana yabo entsha, ezokweseka imibono yeqembu lepo-litiki, uMkhonto weSizwe (MKP). Ngokuthola kweLANGA, othisha sebefake isicelo sokuba kuvulwe inyunyana ezodlelana neMKP njengoba kukhona abahlubuke kwezinye izinyunyana. Lokhu kuqinisekiwe ngokhulumela leli qembu kuzwelonke, uMnu Nhlamulo Ndlela. 

Utshele leli phephandaba ukuthi seyifikile incwadi eyisicelo evela kothisha. Uthi kuzokwenziwa izethulo bese kuthathwa isinqumo.

Umthombo weLANGA uthi abanye othisha ebebengamalungu eSadtu, baphelelwe yikhaya ngoba umgomo wale nyunyana uphoqa ukuba ilungu layo limbathe ngubo yinye noKhongolose. “Manje-ke baningi ababhekene nenkinga yokuthi sebezohlala kanjani kwiSadtu ngoba baseka uZuma,” kusho umthombo.

UNobhala-jikelele weSadtu, uMnu Mugwena Maluleke (okwesokudla), uthi kabanalo uvalo ngokusungulwa kwenyunyana entsha yo-thisha ngoba umsebenzi weSadtu kuzwelonke uyazikhulumela. Uthi kwiSadtu abekho abacwasiwe selokhu kuqubuke iMK. “ISadtu kakuyona inyunyana ye-ANC, sizimele, ngakho-ke amalungu ethu anelungelo lokweseka noma ngabe yiliphi iqembu lepolitiki. Kuyiqiniso ukuthi siyadlelana nayo i-ANC kwezinye izinhlaka zayo, yingakho abaholi bethu bephoqeleka ukuba babengamalungu e-ANC, kodwa amalungu angenazo izikhundla, akukho okuwaphoqayo,” esho. Uthi njengamanje le nyunyana inamalungu awu-275 000 kuzwelonke, awu-63 000 KwaZulu-Natal.

UMengameli weNatu, uMnu Sbusiso Malinga (okwesokunxele), uthi akukho okubethusayo ngeziphakamiso zenyunyana entsha. “Kuyilungelo lomuntu wakuleli lizwe ukuzikhethela. KwiN-tu kasiyona inyunyana edlelana neqembu elithile lepolitiki. Amalungu ethu avotela noma ngabe yiliphi iqembu alithandayo,” kusho uMalinga.

mthobisis@ilanganews.co.za

Previous articleKuthunuke umkhuzi wamaphoyisa ukubulalana kwamaphoyisa “ebanga imali”
Next articleIphupho lomsubathi ngabesifazane abamnyama kwiComrades Marathon