Amakhosi alinde ukuhlangana ne-ANC kolukaDuma

154

JOHN HLONGWA

UMKHANDLU wamakhosi usulindele ukuhlangana nobuholi  be-ANC KwaZulu-Natal kudingidwe indlela usihlalo waleli qembu, uMnu Siboniso Duma aziphathe ngayo esikhumbuzweni seSilo uDinizulu ngoMgqibelo, KwaCeza. Kule sikhumbuzo uDuma uhlwithe umbhobho kuNdunankulu kaZulu, uMfu uThulasizwe Buthelezi esathi uyakhuluma.

Namuhla ngoLwesibili amakhosi abehlangene esishayamthetho esidala oNdini lapho echaze isenzo sikaDuma njengechilo. Usihlalo wamakhosi, iNkosi uSifiso Shinga, utshele abazindaba ukuthi akukuningi abakudingidile namuhla. “Sihlangene singamakhosi esifundazweni ukudingida ngechilo elenzekile lokuthi undunankulu ahlwithwe umbhobho esathi uyakhuluma. Okubi kakhulu wukuthi lokhu kwenzeke phambi kweSilo (uMisuzulu kaZwelithini) nomengameli (uMnu Cyril Ramaphosa) uqobo. Sibonisane ngokuthi ngaphambi kokuba uDuma ayoshweleza eSilweni, kumele aqale adlule emakhosini bese simyisa eSilweni. Sifisa lokhu okwenzekile kungasusi udungunyane, ikakhulukazi njengoba sibheke okhethweni. Sifisa ukhetho lube nokuthula,” kusho inkosi.

Previous articleKukhonjwe ngenjumbane abesilisa abangaziphethe kahle kukhulekelwa iPhasika
Next articleAzonyuswa ngo-R4.7% amaholo ezisebenzi zikahulumeni