Amakhosi azohlinzekwa ngezokuphepha ezigodlweni

744

PHUMLANI GAMA

SEZISUKUMISE uMnyango wezokuBusa ngokubambisana nezoMdabu KwaZulu-Natal izinsolo ezimayelana nezigilamkhuba eziphume inqina yokusoconga amakhosi athile kulesi sifundazwe. Lo mnyango – oholwa nguNkk Bongi Sithole-Moloi, ongungqongqoshe – uqoke amakhosi ambalwa ohlose ukuwaqinisela ezokuphephepha ezigodlweni zawo. Uqoke amakhosi awu-14 – kwawu-300 abusa ngokusemthethweni kulesi sifundazwe – ukuba afakelwe amakhamera ezigodlweni.

Kuzogxunyekwa nemibhoshongo eyenza kube lula ukudonsa komakhalekhukhwini neWi-Fi. 

Kuvela ukuthi lo mnyango usazoshaya indesheni ehhovisi likandunankulu wesifundazwe, uNkk Nomusa Dube-Dube, ukuba kube yilona elengamela umsebenzi wokufakwa kocingo lokubiyelwa kwezigodlo. 

Esigamekweni sakamuva, kudutshulwe kwabulawa iNkosi yakwaKhumalo e-Utrecht, uSiyabonga Khumalo (esesithombeni)  nondlunkulu wayo, uNkk Thuthukile Khumalo, uMaDlamini, besemgwaqweni u-R34. Bebelibangise emcimbini wesizwe sakwaMolefe. 

Le nkosi yehlelwa yilo mshophi nje, nyakenye isinde idutshulwa, iyongena esigodlweni sayo.

Okhulumela lo mnyango, uMnu Siboniso Mngadi, uthe ngeke zidalulwe zonke izinhlelo, ngoba lokho kungenza ukuthi kube lula ukugasela kwezigilamkhuba. 

Uthe inhloso yalo mnyango wukuba kuhlinzekwe wonke amakhosi ngezokuphepha, kodwa ngenxa yesimo, baqoke ukuthi kuqalwe ngalawa awu-14. 

Previous articleIthemba kwiSharks kubuya injini yamaBhokobhoko
Next articleInjabulo befakelwa amanzi “abebephuza” nezimbongolo