Amanye amabhizinisi ngeke esavuka ngemva kwezibhelu zokutapa

632

USLINDILE KHANYILE

“BAYISHISILE indawo yami kodwa abalushisanga uthando lwami. Ngizovuka noma ngingazi ukuthi kuzongithatha isikhathi esingakanani kodwa khona ngizovuka. Okubuhlungu nje wukuthi ukushayeka kwami wukushayeka (kwezisebenzi zami) futhi uma ngithatha isikhathi eside ukuvuka kusho ukuthi (nazo zizohlupheka) isikhathi eside.”

Usho kanje uMnu uSbonelo Mbatha, umsunguli wePetroCONNECT, omunye wosomabhizinisi okucekelwe phansi impahla yabo ezibhelwini ezishaye phansi izinhlaka zomnotho KwaZulu-Natali nasezingxenyeni zaseGauteng ngesonto eledlule.

UMbatha, umnikazi wamagaraji kaphethroli, ulinyazelwe amagaraji amathathu eNanda, KwaMashu naseBhamshela. Uthe KwaMashu kungalunga ngoba abalishisanga igaraji, nokwenza umonakalo ube phakathi kukaR1 million noR1.5million. NaseBhamshela uthi kuzolunga ngoba akushiswanga kodwa bebengakeqedi ukubala ukuthi umonakalo ungakanani. Kodwa eNanda eyakhona indaba ihlukile.

“Lishiswe laphela lonke igaraji laseDube Village, eNanda, futhi kubukeka sengathi ngeke lisakwazi (ukuvuka). Uma likwazile ukuvuka, kuyothatha isikhathi ngoba kuzofanele siqale kabusha kodwa angiboni kwenzeka. Sekuphelile kanjalo ngesakhiwo sikaR12 million,” kubalisa yena.

Uthe kubuhlungu yonke indawo uma ebheka umonakalo futhi ecabanga nezisebenzi zakhe eziwu-138 ezithintekile kula magaraji womathathu kodwa kunsonsotha kakhulu inhliziyo ngelaseNanda.

“Yilona garaji lami lokuqala leli (elaseNanda), ngalivula ngoDisemba 1 ngo2006. Njengamanje KwaMashu alisekho igaraji, bawacekele phansi wonke. Okunye okubuhlungu wukuthi akusibona abantu umuntu angabazi laba abenze loku. Abanye babo ngabantu ngayizolo abebekade becele usizo, sabasiza… ngabantu ebengithi wumphakathi wami kodwa angazi noma ngisengasho yini kanjalo manje… angazi noma ngisangabathemba yini,” kuqhuba uMbatha.

UMbatha waqala etha uphethroli egaraji, wasimama waze wagcina engene ohlelweni lakwaBP olwamqeqesha lwameseka ukuthi abe negaraji lakhe.

Uthi uziholelile izisebenzi ngesonto eledlule yize bezingasebenzi. Uthi sekuzofanele zithembele esikhwameni esibhekelela abantu abangasebenzi, i-Unemployment Insurance Fund.
Uthe uyathemba ukuthi abantu bazofunda ukuthi bangasinyeli isihlahla ngoba bazowudinga umthunzi waso ngelinye ilanga. Lezi zibhelu ezigcine ziba nemixhantela eminingi ziqale ngemva kokuboshwa kowayewuMengameli wezwe uMnu uJacob Zuma.
“Osopolitiki badlalile ngathi futhi badlalile ngezingane zethu. Sekuqala into entsha manje, sibhekene nenselelo entsha yokuthi futhi izoba yimbi ngaphezu kokucwasana ngokobuhlanga. Indaba manje isizoba nokuthi ungaba nayo kanjani wena into ethile mina ngingenayo. Uma ubheka nento eyenzeke kusisi uNomfundo (Mcoyi, umnikazi weCebolethu Funerals), uyabona ukuthi kukhona ukuthi akabuye azofana nathi,” kusho uMbatha.
UMengameli uMnu uCyril Ramaphosa uvumile ngoLwesihlanu ngesonto eledlule ukuthi kuwuzumile uhulumeni okwenzekile futhi uhlulekile ukukunqanda.

UMnu uSbu Luthuli, umsunguli weMpande Properties, engabanikazi bezinxanxathela zezitolo ezingezinye zalezo ezicekeleke phansi, ukhale kakhulu ngokudembesela kukahulumeni.
Uthe nakuba lezi zibhelu zibahlehlisela emuva kodwa basazibophezele ekuhlaleni kule mboni futhi bazokwakha kabusha. Uthe kodwa badinga uhulumeni enze kangcono kunaloku akwenzile ngesonto eledlule.
“Okuthusa kakhulu yindlela uhulumeni ahluleke ngayo ukufunda isimo nendlela aphuze ngayo ukusukuma. Izakhiwo zethu ezingathintwanga yilezi esizivikele thina ngokuqasha onogada abazimele nalapho kusukume khona umphakathi wathi awuzukuvumela ubugebengu endaweni yawo. Ngabe umonakalo mkhulu kakhulu kunaloku okwenzekile. Kusazomele sixoxisane okujulile nohulumeni ngoba kusiphathe kabi futhi kwasithusa ukuthi besithi sinohulumeni kodwa sangambona,” kukhala uLuthuli.

IMpande Properties inezinxanxathela zezitolo eziwu-24 kanti ezingu-12 kuzona ziKwaZulu-Natali. Ziyisithupha ezicekelwe phansi KwaNongoma, eNgwavuma, eRichmond, eDundee, eMzimkhulu naseMelmoth.
“KwaNongoma bayishise yaphela nya. Asikakaqedi ukubala kodwa cishe KwaNongoma umonakalo uwuR110 million. Nalapho bengashisanga khona kodwa bebethatha ukudla nempahla njengokuthi uma bengena ebhusha bebethatha nomshini wokusika inyama, bathathe izisefo zemali. Uma bengena ebhikawozi, bebethatha nezitofu zokubhaka. Lezi zinto, ezinye zazo zithengwa phesheya, nokungazeki ukuthi njengoba kukhona nesimo seCOVID-19 kuzothatha isikhathi esingakanani ukuthi zitholakale,” kuchaza yena.

ULuthuli uthe abezitolo ezinkulu njengezokudla bazovuka masinyane njengoba abanye sebevulile kodwa laba bezitolo ezincane kuzothatha isikhathi kwabazokwazi ukuqala phansi.

*Lolu daba luqale lwashicilelwa ku:
www.umbele.likhanyiletm.co.za

Previous articleUlekelela kweyokwentuleka kwemisebenzi uThobeka
Next articleUyazigqaja onebhizinisi elingandile