Amaphoyisa avivela izigebengu ngamaholide kaKhisimusi 

  193

  PHUMLANI GAMA

  SEZIPHOTHULIWE izinhlelo zokubhekana nobugebengu ezingxenyeni ezahlukene zaKwaZulu-Natal, njengoba sekusondele amaholide kaZibandlela (December). Ngokwejwayelekile, ngalesi sikhathi sonyaka amaphoyisa ayaye aqinise kwizivimbamgwaqo, osekuqalile ukubonakala kwezinye izindawo esifundazweni. Kulezo zindawo kubalwa KwaMbonambi, eMkhuze naseJozini. 

  Engxoxweni ILANGALempelasonto elibe nayo nezinhlaka ezilwa nobugebengu, kuvele ukuthi asandisiwe amathimba ajutshwe ukubhekana nobugebengu. Phakathi kwezindawo okuvela ukuthi zihanjelwa kakhulu yizivakashi ngalesi sikhathi sonyaka, kubalwa iTheku,
  uMgungundlovu, iRichards Bay, iSouth Coast noMkhanyakude.

  Bathi zifihlelwe induku emqubeni izigebengu

  Okhulumela amaphoyisa, uLt-Colonel Robert Netshiunda (okwesokunxele), utshele leli phephandaba ukuthi abakwasidlodlo sebesemi ngomumo, kodwa ngeke adalule okuningi mayelana nezinhlelo zabo, ngenhloso yokufihlela izigilamkhuba induku emqubeni. Uthe uhlelo lokusebenza kwamaphoyisa ngokwahlukana kwawo, luqale ukusebenza ngoMfumfu (October), kodwa lwethulwe ngokusemthethweni ngasekuqaleni kukaLwezi (November) eMpumalanga Stadium, eHammarsdale.

  ABANTU mabaqaphele uma beyokhipha imali emishinini

  “Umphakathi uyanxuswa ukuqaphela abantu abahlala bemi eduze kwemishini yokukhipha imali. Abanye bakwazi ukucupha imishini ukuze ingasebenzi. Ungavumeli noma ngubani ukuba akusize.

  “Ungakhiphi imali eningi singekho isidingo. Kubalulekile ukusebenzisa ikhadi uma uthenga esitolo ngoba kukhona nezigilamkhuba ezingena ezitolo ngenhloso yokubheka abantu ukuthi baphethe imali engakanani,” kusho uNeshuinda.

  Leli phephandaba lithole ukuthi kunezindawo nemigwaqo okufanele abantu baqaphele kakhulu uma behamba kuzona
  eThekwini, okubalwa umgwaqo uBotanic oseMorningside, iSherwood, umgwaqo uDr Pixley kaSeme osenkabeni yedolobha, iChestnut Crescent eMarianhill, uMlazi neNanda.

  Abazobanjwa beshushumbisa izidakamizwa bazoboshwa

  UMnu Thulani Ndelu, osekomidini elibhekelela ezokuphepha eMkhanyakude, uthe seziqalile izinhlelo zokuqinisekisa ukuphepha ezindaweni eziningi zalesi sifunda.

  “Sisizwe kakhulu wukutshalwa kwamathimba amaphoyisa alwa nobugebengu (eMkhanyakude). Phambilini besihlaselwe yinkinga yokudunwa kwezimoto zakuleli (ziweliswe umngcele waseMozambique) kodwa manje kubukeka sekwehlile. Amalungu omphakathi kufanele akuqonde ukuthi ngeke zibekezelelwe izigameko zobugebengu nababantu abaphuza maqede bangene emigwaqweni. 

  “Abashushumbisa izidakamizwa bazoboshwa. Amaphoyisa azobe ekhona nasemabhishi,” kusho uNdelu.

  Iyaziwa eyokuthi nezigilamkhuba zihlala zicabanga amaqhinga amasha

  Leli phephandaba lixoxe noLt-Col Boyzie Zungu oyisikhulu samaphoyisa kuMasipala
  weTheku, oveze ukuthi ziqiniswe kakhulu ezokuphepha kulo nyaka kuleli dolobha.

  Uthe inkinga wukuthi izigilamkhuba zihlale zicabanga amaqhinga amasha obugebengu. 

  Uthe nakuba kunjalo, kumqoka ukuba izivakashi ziqaphele lokhu okulandelayo:-

  Abashayeli bezimoto kufanele bakugweme ukuma noma kuphi. 

  Kuyenzeka kuqhamuke umuntu esephethe i-number plate yemoto yakho, kanti uhamba nabathile abahlela ukukwephuca yona. 

  Uma ufika emarobhothini ngezikhathi zasebusuku, qalaza nhlangothi zonke ngoba izigilamkhuba sezinomkhuba wokucutha kuwona.

  Abashayeli besifazane kufanele bakugweme ukuhamba ngabodwa, futhi bashayele ngokuqaphela. 

  Abahamba ngezimoto kumele bakugweme ukubeka obala izinto ezinjengomakhalekhukhwini obala ngoba zidonsa izinswelaboya ukushaya ifasitela lemoto zithathe okuphakathi. 

  Gwema ukudlalela phezulu umculo emotweni ukuze kuzoba lula ukuzwa nokubona okwenzeka ngaphandle.

  Kwexwayiswa abaya
  emabhishi ukungazishiyi izimpahla zingaqashiwe

  Maqondana nezokuphepha emabhishi, uZungu uthe kakufanele izimpahla zishiywe zingagadiwe ezimotweni. 

  “Okunye okubalulekile wukuthi kunabantu abazobe behamba nezingane, bevakashe eThekwini. Kubalulekile ukuthi umzali aqale ngokuthola ibhande elifakwa esihlakaleni sengane. 

  “Kulelo bhande kunendawo yokubhala inombolo yomzali. 

  “Ungabhala izinombolo ezimbili kuya phezulu,” esho.

  Previous articleKukhalwe ngoqhibukhowe bamajoyinti izigebengu zigqekeza izikole
  Next articleUhulumeni mawungababukeli phansi othisha