Amaqembu amakhulu akhale ngamancane kuphunyuka uKaunda

189

LUCKY CAIN

IPHUNYUKE ngembobo yenaliti iMeya kaMasipala weTheku, uMnu Mxolisi Kaunda ijikelwa yi-EFF ngomzuzu wokugcina emhlanganweni wokuqala walo mokhandlu kulo nyaka. Kulo mhlangano phakathi kwezinye zezinto obekumele zidingidwe kube yisiphakamiso seqembu eliphikisayo iDA sokuvotelwa ukuthi iMeya ishenxe esikhundleni. Kulo masipala omkhulu KwaZulu-Natal, i-ANC ibusa ngokuhlanganyela ne-EFF ne-NFP.

Kwenzeke obekungalindelekile ngesikhathi i-EFF imemezela ukuthi iyahambisana nesiphakamiso sokukhishwa kweMeya esikhundleni. Lokhu kudale itwetwe ngokwezinombolo njengoba bese kuthenjelwe emaqenjini amancane ukuthi ahambisane nalesi siphakamiso ukuze uKaunda ashenxe esikhundleni. Sekunesikhathi iDA iphakamisa ukuthi uKaunda akhishwe esikhundleni njengoba imsola ngokungenzi kahle nokuthi izinkinga zalo masipala ziyaqhubeka nokwanda ngaphansi kobuholi bakhe.

UKaunda uphume phambili ngemuva kokuvota kwamakhansela njengoba egcine evotelwa ngamakhansela awu-109 ukuba aqhubeke nokuhola lo masipala, awu-98 abefuna aphume esikhundleni. IDA isale imangele ngemuva kwalesi sinqumo, ikhale ngokudayiswa ngamaqembu amancane okuyiwona agcine elamulela iMeya ukuba iqhubeke nokuba sesihlalweni.
UMnu Thabani Mthethwa ohola iDA kulo masipala, uthe badumele ngokwenzekile njengoba esole amaqembu amancane ngokungabahloniphi abavoti nabantu abahlala ngaphansi kwawo. Uthe bazobheka ezinye izindlela ezikhona ngaphansi komthethosisekelo ngegxathu abazolithatha kuya phambili.

“Kodwa ngokomthetho kasikwazi ukufaka isiphakamiso esifanayo, zingakapheli izinsuku eziwu-90. Ngakho kuzosiphoqa ukuba siqhubeke nalesi simo,” kusho yena.
UMnu Mdu Nkosi uthe kuyishwa okwenzekile selikhona ithuba lokuthi kukhululwe abantu baseThekwini kodwa waphunyuka ngale ndlela.
“Akukho esingakusho ngoba kukhulume imali,” kusola uNkosi.
Uveze ukuthi kuningi okonakele eThekwini ngaphansi kwesandla sikaKaunda nokwenza kuhlale obala ukuthi wehlulekile wukuhola.

UMnu Themba Mvubu we-EFF uthe bayazigqaja ngalokhu abakwenzile ngoba kukhombisa ngokusobala ukuthi bayiqembu ngokuzimela, kabalona umbimbi lwe-ANC. “Thina sinobuholi bethu obusiholayo, ngakho ukuvota kwethu kwanamhlanje bekuyinkomba ukuthi kuzoba khona lapho sizovumelana ne-ANC kuphinde kube nezikhawu lapho singahambisani khona. Ngokodaba lweMeya sikusho kwagcwala umlomo ukuthi kasihambisani nobuholi bakhe, sifuna ashenxe,” kusho yena.

UKaunda utshele abezindaba ukuthi ubengakhathazekile nakancane ngalesi siphakamiso kwazise umqondo wakhe ugxile ekuqinisekiseni ukuthi abantu baseThekwini bayazithola izidingongqangi. “Abantu basePhoenix naseVerulam, badinga izixazululo ngezinkinga zamanzi ngakho bengingeke ngikhathazeke ngepolitiki engabayisi abantu baseThekwini phambili. Okwami wukusebenza, ipolitiki eshibhile sizobuye siyibone,” kusho yena.

Lo mhlangano uqale ngokuthi ihhovisi likaMgcini Mabhuku lethule umbiko ngokusetshenziswa kwezimali kuwona. Lo mbiko uphume ungenagcobho nokuyinto ejabulisa uhlangothi lwe-ANC kakhulu, kodwa amanye amaqembu azwakalisa ukukhathazeka.

Okulethe ukukhathazeka wukuthi nakuba umbiko uphume umsulwa kodwa uveze ukuthi kusanenkinga ngendlela lo masipala osebenzisa ngayo imali nokungaqinisekiswa ukuthi eminye imisebenzi yenziwa ngokusezingeni elihambisana nemali ekhishiwe.

Previous article‘Wafika kumnyama uKhuzani – Dkt Langa
Next articleIkhiphe isidumbu eyokushoda kwamanzi