Amawele akhuthazwe ngunina ukufundela ubudokotela

261

THANDI ZONDI 

AGQUGQUZELWE ngunina ongumhlengikazi amawele, uVelenkosini  noZiphozonke Lamula (24) baseWestgate,
eMgungundlovu, asengodokotela. 

“Umama uqale ukufundela ukuba ngumhlengikazi eneminyaka ewu-39 ubudala, egqugquzelwa ngubaba ongasekho, owayeyiphoyisa. Ukumbuka efundela kithina uma enezivivinyo, bekusihlaba umxhwele. Nakuba besisebancane ngaleso sikhathi, kodwa uthando lomkhakha akuwo belwakheka,” kusho uVelenkosini.

Uthi emabangeni aphezulu, bebethola amamaki afanayo ngoba bebefunda ndawonye. Uma kukhona izifundo lapho omunye esala khona, bebelekelelana baze bafika eNelson R. Mandela School of Medicine – okuwuphiko lwe-University of KwaZulu-Na-tal (UKZN).
La mawele aseqedile ukufunda, ngonyaka ozayo ayokuba ngamathwasa (interns) odokotela, okuzoba yiminyaka emibili. Emuva kwalokho azoba nonyaka wokusebenzela umphakathi. 

ILANGA likhulume nonina, uNkk Thobile Lamula, uthe namanje akakakholwa ngokwenziwe yizingane zakhe. Uthe impilo ibinzima sekuhambe umyeni wakhe, kodwa ngosizo lweNSFAS, abantabakhe bakwazile ukufunda, yize kwezinye izikhathi bebefona, bekhala ngendlala. Ubonga indodana yakhe endala uNduduzo nendodakazi uSamke – elanywa ngamawele – ngokuweseka. 

Previous articleBachayiswe yinkantolo abebexosha uMavundla eqenjini “lakhe”
Next articleIdinga ukubambisana eyobubhoklolo kubafundi