Angase abhekane necala lokwedelela inkantolo uNzimande

258

THANDOLUHLE NGUBO

ANGASE abhekane necala lokwedelela inkantolo uNgqongqoshe weMfundo ePhakeme, uDkt Blade Nzimande (osesithombeni), emuva kokushaya indiva umyalelo wayo
wokuthi angayifaki i-Unisa ngaphansi komlawuli.

Lokhu kuvezwe yiNkantolo eNkulu yasePretoria ngoLwesithathu ngesikhathi
ichitha isinqumo sikaNzimande sokufaka le nyuvesi ngaphansi komlawuli, uSolwazi Ihron Rensburg. Ukutshalwa kukaRensburg kwamenyezelwa ngoLwesihlanu olwedlule. 

Ngokwemibiko yenkantolo, kuvele ukuthi isinqumo sikaNzimande siphambene nomthetho. 

Wafaka le nyuvesi ngaphansi komlawuli emuva kombiko womphenyi ozimele, uDkt Themba Mosia, owaveza ukuthi ikomidi lomkhandlu wale nyuvesi lathatha izinqumo okungezona ngemali, okwaba nemiphumela engemihle kule nyuvesi. 

I-Unisa ithe isishayela ihlobe isinqumo senkantolo ngoba udaba oluthinta ukubuyekezwa kombiko womphenyi ozimele lusezithebeni zenkantolo. 

www.ilanganews.co.za

Previous articleUmbiko wemali ukhomba ubunzima obuthwelwe yi-Eskom
Next article“Ubanjwe” ebhalela omunye umfundi umatikuletsheni