Aphelile amaphupho ngesomvikeli womphakathi

673

INTATHELI YELANGA

APHELILE amaphupho ngozoqhoqhobala isikhundla somvikeli womphakathi njengoba uKholeka Gcaleka (osesithombeni) – okunguyena osibambile njengamanje – eqokelwe lo msebenzi ofana nelahle elishisayo esandleni. Ukukhwezwa kwakhe kulesi sihlalo, azosiqhoqhobala kusukela maphakathi noMfumfu (October), akwenanyelwanga yiwo wonke amaqembu ezepolitiki ephalamende njengoba iDA, i-EFF neFreedom Front Plus bengahambisananga ne-ANC ne-IFP, okuyiwona maqembu abemeseka. 

Uqokwa nje, besekusele abathathu abebegaqele lesi sikhundla. 

Bekunguyena uGcaleka; kunguMgqugquzeli eHhovisi leNhloko yamaJaji, uTseliso Thipanyane nomlawu wesikhwama sezimpesheni uMuvhango Lukhaimane. Ilungu lephalamdene ngethikithi leDA, uGlynnis Breytenbach, lithe kaliyizwa kahle indaba kaThipanyane, ngakho-ke sekusele amagama amabili. ULukhaimane  – obethwelwe ngeqoma yi-EFF – unyundelwe wumlando wakhe wokuba yimenenja yakwandabazabantu ophikweni lwezobunhloli ngesikhathi sohlelo olwalubizwa ngePrincipal Agent Network (PAN). Kanti-ke yisizathu esifanayo ebesenza iDA ingamnambithisisi uGcaleka. 

UGcaleka uzophatha lesi sikhundla iminyaka ewu-7, kanti noma ngabe kuthiwa ushaye into ecokeme kanjani, ngokomthetho – leli hhovisi elingaphansi kwesigaba 9 somthethosisekelo – umvikeli womphakathi uliphatha le minyaka engavuselelwa. 

Lesi sikhundla besiphethwe nguNkz Busisiwe Mkhwebane ophume kabuhlungu esehamba isigcawu ebesiphenya ukuthi ngabe uqatha ngokwanele yini (kwezomthetho) ukuthi angahola leli hhovisi. 

Lesi sigcawu – esiqokwe ngaphansi kwesigatshana somthethosisekelo u-194 – ebesiholwa nguRichard Dyantyi, sincome ukuba uMkhwebane achithwe kulesi sikhundla. Kuyimanje iDA ishusha ikomidi lalesi sigcawu ukuba liphuthumise ukwenekwa kombiko walo ephalamende ukwenzela skuba kungashayi umhla ka-14 kuMfumfu uMkhwebane esehhovisi, ngoba lokho kuyokwenza ukuba aphume nomngenandlini ka-R10 million. Nokho kulindele ukuba leli komiti lidlulisele ephalamande umbiko walo ngoLwesine. 

Previous articleUphenduke undabizekwayo oweBafana
Next articleUboshwe eThekwini obalekele amacala eSwazini