Atholane nonina amadodana anyamalala eminyakeni ewu-27

314

Enye kuthiwa ibizila ukudla izinsuku eziwu-7 ifuna ukwazi imvbelaphi yayo

SKHOSIPHI MTHEMBU
KUBE nomuzwa onzima, kwaba muncu ngesikhathi owesifazane wasoPhongolo, ehlangana namadodana akhe ngemuva kweminyaka ewu-27 badukelana. UNkz Nomusa Ntombela uhlangane okokuqala namadodana akhe, uVelaphi (30) noLungisani (28) Dlamini, emuva kokuba badukelana, izingane zithathwe ngowesilisa owayengumfundisi kanina. NgoLwesihlanu esiteshini samaphoyisa aKwaMsane, eMtubatuba, uNkz Ntombela ubehlangene nomndeni wakwaSimelane nowakwaDlamini, okuyiwona owakhulisa uVelaphi noLungisani, beyonikwa imiphumela yolibofuzo eqinisekisa ukuthi uNkz Ntombela ungunina walezi zelamani. Kuzokhumbuleka ukuthi ILANGA lake labika ngalolu daba ngonyaka odlule, lapho uNkz Ntombela wayechaza kabanzi ngokudukelana namadodana akhe ngo-1997.


Odabeni lwethu kwavela ukuthi uNkz Ntombela wayehlala nomfundisi thizeni, ngoba engenayo indawo yokuhlala. Umfundisi wathatha amadodana akhe wayowanika amanye amalungu ebandla ngoba yena ehluleka wukuwondla, kwaba ukuwagcina kwakhe. UNkz Ntombela wazama kaningi ukuwafuna amadodana akhe, okwaze kwamholela ekutheni eyobika emaphoyiseni aKwaMsane ngalolu daba. Iphoyisa ebeliphenya udaba, uCapt Sbusiso Mkhize, lakwazi ukuhogela umkhondo, owagcina uliholela kuVelaphi noLungisani. Ngesikhathi uNkz Ntombela ehlangana namadodana akhe okokuqala ngoLwesihlanu, kube nenjabulo ehambisana nosizi ngesikhathi befundelwa imiphumela yolibofuzo.

Obekucacile wukuthi kusenzima ukwamukela kuVelaphi noLungisani ukuthi bazalwa nguNkz Ntombela njengoba bebenemibuzo eminingi ngokuhlukana kwakhe nabo. UNkk Ntombi Simelane oqhamuka emndenini owakhulisa amadodana kaNkz Ntombela, uthe yize kubuhlungu okwenzeka, kodwa bajabule kakhulu ngokuthi izingane zigcine zihlangene nonina. “Bafika noSbongile Simelane ongudadewabo womyeni wami. Wabika ukuthi wabathatha kumfundisi thizeni oPhongolo, ngoba yena uyahluleka wukubabheka. Bakhulela phambi kwethu njengoba sebengamadoda nje,” kusho yena. Uthe lezi zelamani sezifunde zaze zagogoda. UVelaphi wenze iCivil Engineering, uLungisani yena wenze i Electrical Engineering.

Uveze ukuthi ngesikhathi bekhula, uLungisani ubeke abuze ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi bagcine befika kwaSimelane.Uthe bekuke kube nesikhathi lapho ebamba khona ibhande, engadli izinsuku eziwu-7, ethandaza, ecela ukwazi ngemvelaphi yakhe. “Bona bebazi ukuthi kabazalwa kwaSimelane. Sijabule ukuthi ekugcineni sebemtholile unina, yize besanemibuzo nathi esisadinga izimpendulo kuyona. Okwamanje kunzima kubona ukuba bakhulume ngalolu daba, ngoba bathola manje ukuthi ngunina ngempela lona. Siyethemba nokho ukuthi ekuhambeni kwesikhathi bazobhodla, bamukele. “Ohlangothini lwethu kwaSimelane, baseyizingane zakhona ekhaya, ngeke kushintshe lokho,” kusho yena.


UNkz Ntombela uthe ujabule kakhulu ngokuthola amadodana akhe. Uthe akukho lapho angazamanga khona ukuwafuna, kubalwa nohlelo lukumabonakude, uKhumbulekhaya, kodwa lutho. “Ngijabule kakhulu, yize ngibonaukuthi kusenzima kuwona (amadodana) ukwamukela, kodwa ngiyakuqonda lokho futhi kangiwagxeki. Ngiyethemba ukuthi siyofika isikhathi lapho ezobhodla khona. “Izandla ngizivulile futhi ngiyafisa ukuba nobudlelwano nawo. Ngibuhlungu kakhulu ngokuthi izingane zami zikhule zize zibe ngaka, ngaphandle kwami. Ngibonga emndenini wakwaSimelane ngokungibhekela izingane zami, futhi kuyabonakala ukuthi bezihleli kahle,” kusho yena.


Uqhube wathi basazohlela olunye usuku bahlangane nomndeni wakwaSimelane ngoba akuphelile, kwazise kusanemibuzo engakaphenduleki. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal uConst Thenjiswa Ngcobo, ukuqinisekisile ukuthi lolu daba lwabikwa amaphoyiseni, wathi izingane ezazidukelene nonina, zigcine zihlanganisiwe naye.

Previous articleKuzohlomula abaningingokunqoba kukaGerda
Next articleImvunge ngoMiss South Africa