Athole ikhaya elisha amaCrown

222

UZanele othi uwaqale engenalutho eminyakeni ewu-15, uthi bekungelula kodwa ubeholwa yithemba

KUSUKELA kwesobunxele nguLindelani Mkhize, uRebecca Malope, uNgqongqoshe wezobuCiko AmaSiko nezemiDlalo eGauteng, uNkz Morakanye Mosupyoe,
umsunguli weSABC Crown Gospel Awards, uZanele LaMbokazi Nkambule noSipho Makhabane ngesikhathi kwethulwa ngokusemthethweni umcimbi
weSABC Crown Gospel Music Awards, osuzokwenziwa eGauteng.
ISITHOMBE NGU: UMSHUTHI OCLEAN

LUCKY CAIN

UFUDUKELA eGauteng umcimbi waminyaka yonke wokuklomelisa abasemkhakheni womculo we-gospel eNingizimu Afrika, obizwa nge-SABC Crown Gospel Music Awards, ngemuva kweminyaka ewu-15 wenzeka esifundazweni iKwaZulu-Natal. Lo mcimbi ohlelwa yiWorld Gospel Powerhouse, eholwa nguNkk Zanele LaMbokazi Nkambule, wethulwe ngokusemthethweni ngoLwesibili njengoba kuvele ukuthi owalo nyaka uzokwenzeka e-Orlando Stadium ngomhla ka-26 kuLwezi (November). Ekhuluma kulo mcimbi uNgqongqoshe wezobuCiko amaSiko nezemiDlalo, eGauteng, uNkk Morakane Mosupyoe, uthe sekuyisikhathi sokuthi lesi sifundazwe sibuyele ekubeni yisifundazwe sekhethelo ngemicimbi esezingeni, futhi ekwaziyo ukuheha umnotho.


Uthe bakhethe ukubhejela leli hhashi lalo mcimbi ngenxa yokubona isasasa lawo kubantu bakuleli njengoba umculo we-gospel kuyiwona wodwa okwaziyo ukuwucula ujabulile, udangele noma ufuna ukududuzeka. “Lolu hlobo lungena yonke indawo, yingakho sibone kukufanele ukuthi siwulande uze kulesi sifundazwe ukuze ungagcini ngokuba wumcimbi kuphela, kodwa ukwazi nokuvula iminyango nakwabanye abangabaculi nalabo abangosomabhizinisi abasakhula, abazohlomula ngokuza kwawo kulesi sifundazwe,” kusho uMosupyoe. Uthe yonke into yenzeka ngesikhathi. Uthe bese kuyisikhathi sokuthi lo mcimbi ushintshe uthole ikhaya elisha.

Uthembise izicukuthwane ukuthi bewuhulumeni bazibophezele ukuthi lo mcimbi wenzeke kulesi sifundazwe iminyaka eyisikhombisa. Le nkulumo kangqongqoshe ishayelwe ihlombe njengoba bekunabaculi abahlukene abebekhona ukuzozizwela lesi simemezelo esithathwe njengengqophamlando. Ephawula ngokukhula kwalo mcimbi uLaMbokazi Nkambule ophinde abe ngumsakazi woKhozi FM, ubonge bonke abaseke lo mcimbi kusukela esawukhulelwe, ungakenzeki. Uveze ukuthi iminyaka ewu-15, ayibanga lula njengoba kuyona yonke le minyaka ubeholwa yithemba njengoba awuqala engenalutho, kodwa enethemba lokuthi ngelinye ilanga uzovuna izithelo. ULaMbokazi Nkambule uthembise ukuqhubeka nokwenyusa izinga ngalo mcimbi njengoba minyaka yonke ukhula futhi nesibalo sabawungenelayo ukuqokwa sinyuka.

Ukubeke kwacaca ukuthi umcimbi wama-Crown ngowaseNingizimu Afrika, akuwona owesifundazwe. “Ngalokhu kusho ukuthi angenzeka kunoma yisiphi isifundazwe njengoba kuyiwona ahamba phambili emazwenikazi ayisithupha emhlabeni jikelele,” esho. Uveze ukuthi kungekudala uzokwethula ama-KZN Gospel Awards, okuzoba yiwona awesifundazwe azogxila kulo mkhakha. Uphinde waveza ukuthi usezinhlelweni zokusabalalisa umculo we-gospel ngenye indlela kusukela manje njengoba emasontweni amabili azayo kuzophuma isiqophamlando ngomculo we-gospel eNingizimu Afrika. “Ngemuva kokuphuma kwale documentary, sizobe sesikhiqiza imidlalo kamabonakude namafilimu azoshumayela izwi likaNkulunkulu.


Uma singakwazi ukuba nemidlalo eqhakambisa ubuthakathi, ubugebengu nenkohlakalo, kungani sizohluleka ukuba nozoqhakambisa ubukhulu bukaNkulunkulu,” kusho yena. Uphethe ngokumemezela ukuthi abaculi sebengaqala bafake imingenelo yama-Crown ngenhloso yokuzibeka ethubeni lokuqokwa. Isimemezelo sokufudukela kwalo mcimbi esifundazweni iGauteng, sesekwe nayizinkakha zabaculi balolu hlobo lomculo njengoba uSipho Big Fish Makhabane, uSolly Mahlangu, uRebecca Malope noLindelani Mkhize bengabanye abakhombise ukukuthakasela lokhu. UDkt Tumi uthe kuyintokozo ukuthi lo mcimbi usuzokwenzeka kulesi sifundazwe, wanxusa ozakwabo baqhubeke nokuweseka lo mcimbi.


Uthe njengabaculi basuke bengaqhudelani kulo mcimbi, kodwa basuke bebungaza ukukhula kwalolu hlobo lomcimbi. “Yingakho kumele singadumali uma singanqobanga, kodwa sihalalisele onqobile futhi siqhubeke nempilo ngoba siyasekana,” esho. lucky.cain@ilanganews.co.za-www.ilanganews.co.za

Previous articleAkagculisekile umqeqeshi weBucs
Next articleUsomabhizinisi uhlomise izitshudeni ngokuziqalela amabhizinisi