Atshalwe ngaphandle kokuphelezelwa yizizwe zawo amaKhosi

1703
INKOSI u-Emmanuel Mkhize

intatheli yelanga

INKOSI uSizwesonke Magwaza

ATSHALWE ngaphandle kokuphelezelwa yizizwe zawo amakhosi amabili aKwaZulu-Natal akhothame emuva kokudunguzela isikhathi eside. 

INkosi Sizwesonke Vincent Magwaza (65) yaseNkandla, itshalwe ngoLwesihlanu kanti iNkosi yaseMbo eHammarsdale, eThekwini, u-Emmanuel Benjamin Thamsanqa Mkhize (67) ilondolozwe ngoMgqibelo. 

INkosi Mkhize ikhothame mhla ka-26 ngenyanga edlule, kanti eyakwaMagwaza yona ihambe mhla ka-20. 

UNgqongqoshe wezokuBusa ngokubaMbisana nezoMdabu KwaZulu-Natal, uMnu Sipho Hlomuka, uthe bakhathazeke kakhulu ngokulimala kwamakhosi ngoba abe neqhaza elikhulu ekwakheni isizwe. 

“Abantu abaningi abawutho namhlanje emphakathini badlule ngaphansi kwesandla sawo amakhosi, ikakhulukazi ekuthuthukiseni izindawo zasemakhaya nokwa-kha isizwe esiqotho. 

“Sidlulisa amazwi enduduzo emindenini nasezizweni ezilahlekelwe, esethemba ukuthi kuzobanjiswana ngaphandle kwemisindo noma engasekho amakhosi,” kusho uMnu Hlomuka. 

Inkosi yakwaMkhize emuva kokusebenza isikhashana emnyangweni wezemali oNdini eminyakeni yama-1976, yagcina isifundela ezomthetho yaze yaphatha inka-ntolo eMbumbulu, eThekwini. 

Ikhothame isimukelwe njengommeli enkantolo ephakeme. 

Previous articleI-UKZN nethuba lokuhoxa kubafundi
Next articleIseluleko seDowns kubaphathi bePSL