Awalubhadanga ephalamende kwiSONA amalungu e-EFF

300

BHEKI NDLOVANA

AKUKHO nalinye ilungu lephalamende eliphazamise uMengameli Cyril Ramaphosa ngesikhathi ethula inkulumo ebhekiswe esizweni, emayelana nesimo sezwe.
Ukhulume waze waqeda inkulumo yakhe ngaphandle kokuphazanyiswa. Akuvamisile ukuba umengameli aqale inkulumo aze ayiphethe kungazange kube khona kuphazamiseka ngenxa yamalungu asuke elokhu ephawula okuthile.


Kulo mcimbi amalungu e-EFF awazange alubhade. I-EFF ithathe isinqumo sokungawethameli lo mcimbi emva kokuba ngoLwesine ekuseni iNkantolo eNkulu yaseWestern Cape isichithile isicelo se-EFF sokuba kuhoxiswe ukumiswa ephalamende kukaMengameli wayo uMnu Julius Malema, yiSekela lakhe uMnu uFloyd Shivambu, uNobhala Jikelele uMnu Marshall Dlamini, uMnu Sinawo Tambo, Mnu Vuyani Pambo, noDkt Mbuyiseni Ndlozi. Kuzokhumbuleka ukuthi uMalema nozakwabo bajeziswe ngokumiswa inyanga yonke uNhlolanja (February) ephalamende, kanti futhi nomholo wale nyanga ngeke bawuthole. Bajeziswe yiphalamende ngemuva kokutholakala benecala lokwedelela iphalamende kulandela isigameko sangoNhlolanja nyakenye lapho baphazamisa inkulumo kamengameli, kwasuka uthuli lwezichwe. 

Previous article‘Ummangalela washintsha ngoba esaba ukuntshontshelwa u-brentwood’ – umshushisi
Next articleUkuhlukunyezwa kwabesifazane kuseyinkinga enzima ezweni – Ramaphosa