Awukwazi ukudikila iNingizimu Afrika bese kuthuleka nje

  566

  NGOSIBA LUKA-REV MKHEKHELEZI

  UJIKELWE ngamazwi akhe umculi waseNigeria, uBurnaboy, owake wathukuthela wagana unwabu – umbhidi womthimba kwaba yintulo – wathi ngeke aphinde abeke umcondo wakhe eNingizimu Afrika, ngoba abantu bakhona kababafuni abantu bakwamanye amazwe ase-Afrika, ba-xenophobic. Uyazi umuntu edlala ngathi. Ngingumzukulu weShangane laseMaputo nje, uFeijao Manyike, ngiyazi ukuthi kawukwazi ukudikila iNingizimu Afrika kuthuleke nje. Uma uke wazama, kuvele kunyakaze ngisho o-Abraham ezulwini, wehlelwe ngamabhadi sengathi washiphelwa wufudu.

  Le nsizwa ebingathusa iGoli lonke ngegama layo nje kuphela – leli langempela, uDamini Ebunoluwa Ogulu – kwakuhlelwe ukuba ihlabelele kusasa eFNB Stadium, khona eJozi, kodwa kwavela imibiko yokuthi umcimbi usuhlehliselwe umhla ka-16 kuZibandlela (December). Hhayi-ke sesihogela ezithi cha kayisezi nhlobo. Akukhona-ke ukuthi isaba i-xenophobia le eyayethi siyithwele emakhanda njengezicholo zomama bakithi emaChunwini, eMsinga. 

  Abazishwashwathayo bathi, hheyi, phela kuvele kwathengwa imbijana yamathikithi, inkomane yaphelelwa wumdlandla wokusuka le eLagos. Kanti abanye bathi, isikhulu esiphezulu senkampani ehlela leli dili lalo mrepha, esinegama langakubo le eLagos – engingeke ngilibize ngoba phela ngiyesaba, ngihlale ngibona emafilimi aseNigeria kuvele kumemfuke umthakathi, aniphendule izinkukhu noma izimbuzi – ivele yakhwabanisa u-R10 million wonke, kwasala imbijana yamaNaira. 

  Ningizwe kahle, uNwachukwu… hhawu nakhu sengimgagula futhi… kuthiwa ukhwabanise R10 million. Sikhuluma nje, kuthiwa likhona icala avulelwe lona emaphoyiseni. Nokho-ke yize kuvela ezokuthi umfana uBoy akasezi nhlobo kuleli, inkampani ehlela ukuba eze, iyaziqinisa okomuntu okhahlelwe yimbongolo, ithi uzogcina efikile ngoZibandlela. Naye kodwa lo mfokazi, wezwa kuthiwa thina sihamba sithwele imali ngamasaka yini njengoba kuthiwa amathikithi agijima phakathi kuka-R750 no-R2 600? Okokuqala nje uzofika la ezocula sengathi nguNgqongqoshe wezangaPhandle, uNaledi Pandor ekhuluma lesi siNgisi sakhe saphesheya, sigcine singamzwanga ukuthi uthini. Thina oKhuzani noMthandeni sibabuka ngo-R100! Asethembe-ke kodwa ukuthi inkampani ehlela umcimbi ngeke ibaphoxe abathandi bakaBoy, uzogcina efikile.

  Hikhensile ngopfu ma-Afrika!

  Previous articleUNgizwe ucasule amabutho
  Next articleThola ILANGA Lempelasonto kusasa