BABONGE ITHUBA ABAPHILA NOKUKHUBAZEKA BETHOLA IZITIFIKETI

542

MTHOBISI SITHOLE
BABONGE ukungavalelwa ngaphandle abantu basoNdini abakhubazekile, abaqeqeshelwe ukuthuthukiswa kwezamabhizinisi. Lokhu kwenzeke ngoMsombuluko ePZ Hall, oNdini ngesikhathi benikwa izitifiketi zokuqeqeshelwa amabhizinisi. Imeya yasoNdini uMnu Wilson Ntshangase, ithi kusukela ngo-2017 kuqalwe uhlelo lokufundisa abakhubazekile ngokuziqalela amabhizinisi abo. Ithi lolu hlelo balwenze ngokubambisana nomnyangowe-Employement and Labour, ngaphansi kwenhlangano yawo ebizwa ngeKhukhula, okuyiyona eqeqeshe abakhubazekile.


“Sizimisele ngokuthi zilingane zonke izakhamuzi, ngoba ukwabiwa kwemali kusuke kuhlomulisa wonke umuntu wendawo. Asifuni bavaleleke, bangawatholi amathuba amahle okuthuthukisa izimpilo zabo. Kufanele bakwazi ukuqala amabhizinisi abo nabo, baphilise imindeni yabo,” kusho imeya.Ithi lolu hlelo ludonse isikhathi eside ngenxa yokuphazamisa kokhuvethe. Bangu-117 abafundi abangene ngaphansi kwalolu hlelo. Abangu-33 bebeqeqeshelwa izifundo zeBusiness Practice NQF, abawu-44 beqeqeshelwa izifundo zeVenture Creation. Abangu-40 abakwazanga ukuqeda, abanye babo kuvela ukuthi badlulile emhlabeni.


Ngesikhathi befunda bebexhaswa ngemali yokugibela esukela ku-R1 700 kuya ku-R2 800 ngenyanga. UNkz Nonkululeko Mvubu, ubonge ukusukunyelwa kwabo, wathi lezi zitifiketi zizokwenza umehluko ezimpilweni zabo. “Sijabule ngaleli thuba, sizolisebenzisa ngoba sesinawo amasu okuzithuthukisa,” ku-sho uNkz Mvubu. UNkz Ntandoyenkosi Zungu, waseMhlahlane naye uhambe emazwini.

Previous articleBuningi ububi bokuvusa induku ngomjovo
Next articleKUZOXEGISWA IMITHETHO EHAMBISANA NOKHUVETHE