Bacele izibusiso kuBayedeabahleli bomcimbi weNgoma

480

JOHN HLONGWA

BACELE izibusiso eSilweni samaZulu, uMisuzulu, abahleli bomcimbi Ingoma Kazwelonke okulindeleke ukuthi ube ngoNhlangulana (June) nonyaka, emhlanganweni obukwelinye lamahhotela eBallito izolo ngo-Lwesithathu. Lo mcimbi kuzobe kungokwesibili wenziwa njengoba owangonyaka ophelile wawusePeople’s Park, eMoses Mabhida Stadium, eThekwini. ISilo sasiyingxenye yawo. Izolo iSilo sihlangane nabahleli balo mcimbi, uMnu Xolani Mcineka noMnu Sibongiseni “Mageza” Mbambo. Ekhuluma neLanga uMnu Mcineka, uthe bajabule kakhulu ngokuhlangana neSilo. “ISilo sijabule kakhulu. Ngo-Msombuluko siyalumemezela usuku lomcimbi kulona leli phephandaba (ILANGA).


“ISilo siyayithanda kakhulu ingoma, phela iyisikompilo lama-Zulu. Ngaleyo ndlela, besingeke siqale sibike ingoma kwenye indawo ngaphandle kwaseNdlunkulu (kaZulu). Sijabule nangokuthi iSilo sisinike isiqiniseko sokuthi nakanjani sizoba yingxenye yomcimbi,” kusho uMnu Mcineka ongafuniseli ngokuhlela imicimbi ehambisana nesintu. Uphinde wakhuluma ngezinhlelo abanazo kulo nyaka njengoba ngonyaka odlule kwaba nezikhalo, ikakhulukazi izibukeli zingakwazi ukubona kahle amagoso egida ngenxa yokungahleleki kahle kwendlela yokuhlala. “Kulo nyaka sihlele ukwakha unqenqema (pavalion) oluzohlala izibukeli ukuze zibone kahle amagoso azobe ehleli phansi.


Sihlele nokuthi izibani zibe khona,” kusho uMnu Mcineka. Ngonyaka odlule amagoso amadala azihlomulela ngo-R20 000 igoso ngalinye. Kulokhu uMnu Mcineka uthe kabakaziphothuli izinhlelo, wathi kodwa zizomenyezelwa ngokuhamba kwesikhathi. Nendaba yabaculi bakamasikandi isazomenyezelwa. “Umshado wabaculi bakamasikandi namagoso siyawuthanda, sifisa uqhubeke. Nakhona sinezingxoxo eziqhubekayo, sibheka ukuthi sizosebenzisana kanjani,” kusho yena. Igoso leqembu laseZihlabeni oNdini, Izihogo zeLanga, uSandile “Khala mfazi” Vilakazi, litshele ILANGA ukuthi bajabule kakhulu ukuzwa ukuthi umcimbi ukhona nakulo nyaka.


“Sizohlangana ngoMgqibelo eThekwini nawo wonke amagoso ayeyingxenye yomcimbi ngonyaka ophelile, sibheke ukuthi sizosebenzisana kanjani kulo nyaka. Into eyathanda ukusixaka ngonyaka ophelile, yindaba yesikhathi. Uma kungagcinwa isikhathi, izinto zingahamba kakhe kakhulu,” kusho uKhalamfazi. ILANGA liyingxenye yalo mcimbi ohlelwe yinkampani iNothako Trading Enteprise.

Previous articleBangase bakhokhiswengamahhovisi ashile
Next articleUveze ukuthiwayethandananesisulu unesi’owasidlwengula’