Bachithwe yinkantolo befunela izingane ubuzwe bakuleli

1723

INTATHELI YELANGA

BAPHUME ekamabuyaze abazali baseZimbabwe abanikele eNkantolo eNkulu yaseLimpopo beyozama ukulwa udaba lokuthi izingane zabo ezintathu, ezizalelwe eNingizimu Afrika, zithole ubuzwe bakuleli. Laba bazali baye enkantolo beyozama ukugxoba isinqumo sikaNgqongqoshe wezaseKhaya, uDkt Aaron Motsoaledi, owanquma ukuba abazali bakwamanye amazwe banganikwa izitifiketi zezingane ezizalwe kuleli. 

Laba bazali – okumanje bahlala eGa-Maesela, ngaphansi kukaMasipala waseSekhukhune – banezingane ezintathu, ezizalwe phakathi kuka-2010 no-2016. Zontathu lezi zingane zanikwa izitifiketi ezikubeka kucace ukuthi kazizona izakhamizi zakuleli. 

Ngokubika kweNews24, emaphepheni abawafake enkantolo bathe bafuna ukubugcina ubuzwe babo baseZimbabwe, kodwa bafuna izingane zabo zinikwe obakuleli. 

Ngeshwa inkantolo ikuthole kunzima ukwamukela amazwi kayise walezi zingane, othe ukuleli ngemvume yomsebenzi, yathi kuzomele afike namaphepha awubufakazi balokho. “Okwamanje, inkantolo idinga ukuthola ukuthi (uyise wezingane) ukuleli ngemvume yomsebenzi noma cha. Inkantolo izothatha ngokuthi laba bazali – ikakhulukazi uyise wabantwana njengoba ethi unemvume yomsebenzi, kodwa angenayo – kuzobe kusho ukuthi bazivakashele nje kwaziswe banama-passport kuphela njengesiqinisekiso sokuthi bakuleli ngokomthetho,” kusho ibamba lejaji, uThandi Makweya. 

Lithe abantwana banobuzwe obufanayo nobabazali babo, ukuthi bazalelwe eNingizimu Afrika akusho ukuthi sebelaxaze izwe okudabuka kulo abazali, ngoba nakhu (abazali) bekuleli “ngelokuthi banamaphephamvume omsebenzi, futhi-ke abebengawafakile emaphepheni abawafake enkantolo”. 

Uqhube ngokuthi udaba lokuqala okumele inkantolo ilubheke, ngolokuthi laba bazali yibona yini abayiso lalezi zingane, bese kuba ngolomthetho, iChildren Act, othi uma kumunyungwa udaba olumayelana nezingane, kumele inkantolo icabangele abantwana. 

Previous articleSizoze sicabange ukuthi ningoDJ Hlo beCAF
Next articleUphethwe yikhanda elimnandi uBroos