Bafuna ubulungiswa ngonesi “odlalise inkomo” yesiguli siqeda ukuhlinzwa esibhedlela

134

LUCKY CAIN

UBHODLA umlilo owesifazane othi uphaphame unesi wesilisa edlalisa isitho sakhe sangasese ngemuva kokuhlinzwa, ekhishwa amatshe esiswini, esibhedlela esizimele saseMgungundlovu. Ngokuthola kweLANGA, lona wesifazane ungeniswe esibhedlela iNetcare St Anne’s Hospital ngoLwesine olwedlule. 

Echaza ngokwenzekile uNkz Lebo Keswa, oyilungu lomndeni wesisulu, uthi ngesikhathi siphaphama, sizwe kukhona othinta isitho saso sangasese. “Ngesikhathi ezwa ukuthi kukhona obemthinta, ubuzile ukuthi kwenzekani, ngabe lokhu okwenziwa kuyena kusemthethweni yini. Lo nesi ubuze isisulu ukuthi sesiphapheme yini, wasitshela ukuthi ubezama ukusiphaphamisa ngemuva kokuhlinzwa kwaso,” kusho uNkz Keswa. 

Uthi lo nesi ube eseqhuba isisulu ngombhede wasikhipha egunjini ebesihlinzelwa kulona, esiyisa kwelijwayelekile. 

“Ngesikhathi isisulu sifika ewadini, sibuze unesi wesifazane ukuthi kusemthethweni yini ukuthi isiguli siphaphanyiswe
ngokuthintwa isitho sangasese,” esho. Uthi ngaleso sikhathi, lo nesi wesilisa, obekhona isisulu sibuza lo mbuzo, uphendule kuqala, wasola isisulu ngokuthi sisadidekile ngenxa yemijovo, bengakunaki lokhu esikubuzayo. 

“Unesi wesifazane uhambe wayolanda abanye ozakwabo ukuba bayomzwisa into ebuzwa yisisulu. Unesi wesilisa usale nesisulu wasijova i-drip ngomjovo esingawazi ukuthi ngowokwenzani, kodwa sakwazi ukuyikhipha i-drip ngokushesha, umjovo ungakangeni egazini. Kuthe sebebuya laba abanye onesi, babuza isisulu ngokwenzekile, saphinde sachaza,” esho.

Uthe lolu daba lugcine lufinyelela kubaphathi besibhedlela, kwabizwa amaphoyisa, athatha isitatimende, kwabe sekuvulwa icala ngalesi sigameko. Uveze ukuthi kuphoqeleke ukuba siphinde sihlolwe isisulu ukuze kubhekwe ukuthi kakukho yini okunye okwenzekile ngaphambi kokuthintwa isitho sangasese. 

“Kuthathwe ne-drip ukuze kuhlolwe imijovo ebikuyona, ngoba sisola ukuthi ubesafuna ukufaka okuzosenza silale,” kusho uNkz Keswa. 

Uthi isisulu sigcine silaliswa egunjini laso sodwa ngaphambi kokuba sidedelwe siyolulamela kubo. 

Isikhulu esiphezulu sesibhedlela, uNkk Sharon Singh, sithe bashaqekile futhi baphoxekile ngalesi sigameko. “Sithanda ukuxolisa kakhulu esigulini esihlukumezekile. Akekho umuntu okumele azizwe engaphephile esibhedlela,” kusho uNkk Singh. 

Uthi lolu daba balusukumele ngokushesha, bakwazi nokweseka isiguli esithintekayo ngosizo lokululekwa ngokwengqondo. Uphethe ngokuthi njengoba beqhuba uphenyo lwabo ngaphakathi, akukho okuzobavimba ukuthi bathathe izinyathelo ezinqala uma sebeluphothulile. 

Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uConst Thenjiswa Ngcobo, uthe amaphoyisa aseMgungundlovu aphenya icala lokunukubeza ngokocansi, bekungakaboshwa muntu. lucky.cain@ilanganews.co.za

Previous articleUkhala ngokusengelwa phansi wumasipala owesifazane odlelwe impahla
Next articleIMcDonald’s South Africa iqhubekisela phambili umkhankaso wayo othi “Yazi Ukudla Kwethu”