Bagixabezwe ngodilikajele abawu-5 yize sebezincengela ngokusonta eSheshi

479

Indaba yasuka ngenja “ethakathiwe”

SKHOSIPHI MTHEMBU

KUFANE nokuthela amanzi emhlane wedada ukuzikhalela ngokuthi bakhonza ebandleni lamaSheshi ababulali ababili ngoLwesithathu, ngesikhathi iNkantolo eNkulu yaseThekwini ibagixabeza ngodilikajele abawu-5 – umuntu emunye – ngamacala okubulala amalungu omndeni wakwamakhelwane wabo, bewasola ngokuthakatha inja.

ULethuxolo Zwane (41) noMfundo Zwane (30), bagixabezwe ngodilikajele abawu-5 neminyaka ewu-55 ngokubulala uMnu Bhekuyise Shiba – oyinhloko yekhaya – uSinokwethemba Shiba (22), uLuvuyo Nkosi (2), uNtuthuko Shiba (17) noSandile Mthombo (18) owayengumakhelwane. Bagwetshelwe namacala okuzama ukubulala nokucekela phansi impahla ngomlilo. 

UShiba bambulala ngo-2017 ekwakhe  oDushwini, KwaNongoma. Ababulali baboshwa, badedelwa ngebheyili. Sebengaphandle, bahlasela amalungu omndeni wakwaShiba mhla ka-4 kuMfumfu (October) 2021, babulala uSinokwethemba, Luvuyo, uNontuthuko noSandile bezama ukucisha ubufakazi. 

ILANGA selibike izikhwawu eziningi ngalolu daba, lapho okwavela khona ukuthi ababulali ngo-2017 baya kwaShiba, bazenza abantu abayocela uxolo njengoba babesole uShiba ngokuthakatha inja yabo. Kuthiwa sebexoxile, baxolelana, bahamba naye ebaphelezela, kwathi sebesesangweni lomuzi wakhe, badonsa isibhamu bamdubula kubuka umndeni wakhe. 

UMnu Abdullah Muller, obemele abasolwa, ucelele amakilayenti akhe ukuba inkantolo iwazwele, wayitshela ukuthi akhonza ebandleni lamaSheshi womabili. Uthe uLethuxolo unezingane eziwu-6, futhi ungunesi esibhedlela iChris Hani Baragwanath, eGoli. Uqhube ngokuthi uMfundo unezingane ezintathu, wenza izifundo zeHR Management, eMajuba College. Ucele inkantolo ukuba konke lokho ikubeke emqondweni uma isikhipha isigwebo.

IJaji Mahendra Chetty, lithe umbuso uveze ubufakazi obuqandula ikhanda bokuthi laba bawenza lawa macala. Lithe indlela ababulala ngayo izisulu, yakhombisa unya. Liveze ukuthi akukho okushiwo ngababulali ukuzivikela okungenza inkantolo igudluke esigwebeni esibekiwe emacaleni okubulala. 

Libe selibagixabeza ngodilika jele icala ngalinye lokubulala, iminyaka ewu-10 kwelocekela phansi impahla ngomlilo, eyishumi ngokuzama ukubulala indodakazi kaShiba nomkakhe owadubuleka neminye eyisihlanu okuzama ukubulala ezinye izingane ezazikhona endlini, ezaphuma zingenamyocu. Likhiphe nomyalelo wokuba ababulai baphucwe ilungelo lokuphatha isibhamu. 

skhom@ilanganews.co.za

Previous articleKuboshwe izisebenzi zikaMasipala weTheku zintshontsha
Next articleIngebhe ngesimemezelo se-Anglo American mayelana nezisebenzi