Bahlose ukugcina isiko ngengoma yamanyuvesi

234

MTHOBISI SITHOLE

BAHLOSE ukugwema ukulahleka kwesiko kubafundi uma sebesemanyuvesi abadidiyeli bengoma esungulelwe ezikhungweni zemfundo ephakeme KwaZulu-Natal. Le ngoma ebeyizinyaziswe yifolo lomaskandi, ibingoMgqibelo eGugu Dlamini Park, eWorkshop, eThekwini. 

Bekushiyelana inkundla i-University of KwaZulu-Natal (UKZN). Uphiko nophiko lwakulesi sikhungo – okuyiHoward, i-Edgewood, iWestville noMgungundlovu – belunengoma yalo. 

EDurban University of Technology (DUT) izimpiko zaseThekwini zihlanganile zaba yiqoqo elilodwa kwathi olwaseNdumiso, eMgungundlovu lwazimela. IMangosuthu University of Technology (MUT) ibizimele ne-University of Zululand ngokunjalo.

Umgqugquzeli wale ngoma, uMnu Phoyisa Hlongwa, uthi inhloso yokusungulwa kwale ngoma, wukuthi izitshudeni zingashintshwa yimfundo emadolobheni amakhulu, besezikhohlwa yimuva lazo. Utshele leli phephandaba ukuthi bafuna amasiko aqhubeke na-sezikhungweni zemfundo epha-keme, kungabi bikho abazenye-zayo ngawo.

Uthi ngonyaka ozayo – uma belutholile uxhaso olwanele – bazomema nezikhungo zokuqeqeshelwa amakhono ama-technical vocational college. Uqhube ngokuthi lo mcimbi  bazowenza uvuleleke ukuze kungene namanyuvesi akwezinye izifunda-zwe. Le ngoma ibihanjelwe nguNgqongqoshe wezobuCiko namaSiko KwaZulu-Natal, uDkt Ntuthuko Mahlaba nesekela likangqongqoshe wezempilo, uDkt Sbongiseni Dhlomo. 

Ibisekwe wuHulumeni waKwaZulu-Natal. Efolweni labaculi bakamaskandi bekuboshelwe okubalwa kubona uShwi, uMdumazi, uKhangelani “DsD” Mhlongo, iBhova Elincane, Abafana bakaMgqumeni, uSaliwa, Ithole Lendidane, uChillies, uPotso (Amageza Amahle).

mthobisis@ilanganews.co.za

Previous articleISafa nezinguquko ngomdlalo weBafana neZimbawe
Next articleIngqwele ithenjiswe ukuthathiswa “impesheni” ngenqindi