Bakhala ngemenenja ‘enyamalele’

568

Kuthiwa sekuphele isonto ingalubhadi emsebenzini ngoba ithe izizwa ingaphephile

UMNU Siboniso Zungu oyiMeya kuMasipala uMuziwabantu, othi kakusasebenzeki ngemuva kokunyamalala kwemenenja yawo.

NONHLAKANIPHO SHINGA KUKHALWA ngemenenja kuMasipala uMuziwabantu, eHarding, okuthiwa ngemuva kokuthola ukuthi kunophenyo olwenziwa ngemali ephume ngendlela engaqondakali kulo masipala, ivele yathi izizwa inga-phephile emahhovisi, yangalubhada isonto lonke emsebenzini. Ngokuthola kwaleli phephandaba (ngomthombo ongaphakathi), uMnu Thamsanqa Gumede, sekuphele izinsuku ezingaphezulu kweziyisithupha kungaziwa ukuthi kungani engekho emsebenzini. Kuthiwa ukungabikhona kwakhe emsebenzini kwenza kungasebenzeki. ILANGA lipotshozelwe yimithombo yalo ukuthi kusukela kungene ubuholi obusha kulo masipala, kakukaze kube nokusebenzisana okuhle phakathi kwayo imenenja nalobu buholi.


Ngasekuqaleni kwalo nyaka, lo masipala uqale ukuholwa yimeya entsha, uMnu Siboniso Zungu, oqokwe yi-ANC ukuba angamele lesi sikhundla. Imithombo ithi kuqale kwangahlaliswana kahle ngemuva kokuba kuvele imibiko yokuthi kunemali engango-R615 000 ekhokhelwe inkampani eyayenza umsebenzi wokwakha umgwaqo osekunesikhathi umsebenzi uphelile. Kuthiwa ngemuva kokuvela kwalezi zindaba, ngoLwesine lwangomhla ka-31 kuNdasa (March), umkhandlu waba nomhlangano, wanquma ukuphenya ngoba kuthiwa bese kutholakale namaphepha akhombisayo ukuthi kawukho umsebenzi wakamuva okhokhelwe le mali.


Ngemuva kwalo mhlangano, uMnu Gumede, kuthiwa waphuma kuwona sengathi uyabuya, kwaphela lonke isonto eledlule engalubhadi emsebenzini. Imithombo ithi uma eshayelwa ucingo, uthi wabutshela ubuholi kulo masipala ukuthi uzizwa engaphephile. “Inkinga wukuthi ukhala ngokuzizwa engaphephile uma esemahhovisini kamasipala kuphela njengoba ngempelasonto okwakukhethwa ngayo ubuholi be-ANC, esiFundeni iLower South Coast, wayebonakala ezihambela engagadwe ngumuntu,” kusho umthombo. “Ukungabikhona kukaMnu Gumede, kwenza lungabikho uzinzo ngoba kakwenzeki lutho. Okunye okudala izinkinga wukuthi kwamphathi wezimali, u-Chief Financial Officer (CFO), akekho kulo masipala ngoba obekhona, uphelelwe yinkontileka yakhe.


“Uma engaqhuba ngale ndlela izisebenzi ngeke zihole ngoba kusho ukuthi akekho umuntu ozobe esayina izimali, okuzoholela ekutheni imisebenzi yomphakathi ingaqhubeki,” kusho umthombo. Ethintwa yiLANGA uMnu Zungu, uvumile ukuthi uMnu Gumede selokhu agcina emsebenzini ngosuku lomhlangano owawusekupheleni kukaNdasa. “Wumkhandlu othathe leso sinqumo nokuyilanga esimgcine ngalo. “Njengomuntu obika kimina uma engeke abekhona noma uma ethatha ikhefu, akakaze angitshele ukuthi ngeke abe semsebenzini. “Ngize ngamshayela ucingo ngeledlule, wangitshela ukuthi akaphephile, engingazi ukuthi usho ndlelani. Utsheliwe ukuthi kusasa (namuhla ngoMsombuluko) kuzohlala umkhandlu, wathi ngeke akwazi ukuphumelela ngoba akaphephile.


“Thina silindele ukuthi asibikele ngokusatshiswa kwakhe bese esinika into ekhombisa ukuthi uvule icala yikhona lokho kuzodi-ngidwa wumkhandlu, bese kuthathwa izinyathelo ezifanele. “Uma ekhetha ukuvele angalubhadi emsebenzini, kukhombisa ukuthi inhloso yakhe wukuthi kungasebenzeki nhlobo kumasipala,” kusho iMeya uZungu. Ivumile ukuthi ukungabikhona kwemenenja kwenza kungabikhona uzinzo kwamasipala ngoba akekho umuntu owenza umsebenzi wayo. UMnu Gumede ebuzwa ngalolu daba, ucele ukuthunyelelwa imibuzo ukuze ayiphendule. Kuze kwashaya isikhathi sokushicilela engayiphendulanga.
nonhlakaniphos@ilanganews.co.za

Previous articleI-AM endleleni yeDowns ye-treble
Next articleBashaywe ngamatshe ePhoyinti abeDudula