Bakhala ngokubhukuda ezikweletini omastende abakweletwa yiNSFAS

224

THANDOLUHLE NGUBO

BABALISA ngokubhukuda ezikweletini omasitende bezakhiwo ezizimele, ezihlala izitshudeni ezifunda e-University of KwaZulu-Natal (UKZN), ophikweni oluseMgungundlovu naseThekwini, iHoward College, njengoba bethi iNational Student Financial Aid Scheme (NSFAS), kayikaze ibakhokhele kusukela kuqale unyaka wemfundo ngoNhlolanja (February) nonyaka.

 ILANGA lithole ngomthombo walo ongomunye womasitende – ongathandanga ukudalulwa ngezizathu zokuphepha – ukuthi bathwele kanzima ngoba kumele bakhokhele izindleko zanyanga zonke njengoba izitshudeni ziqhubeka nokuhlala ezindaweni zabo yize bengakhokhelwa. 

Uthi ezindaweni zebo, iNSFAS ikhokhela isitshudeni ngasinye u-R3 500 kuya ku-R4 700 ngenyanga. Utshele ILANGA ukuthi kakulula nokuzixosha ngoba zizophenduka umtshingo ubethwa ngubani, futhi ukuzixosha kwabo kungabe sekuwukuphela kwethemba lokukhokhelwa kwabo imali yalezi zinyanga ezingakhokhelwe.

“Noma sibuza ngokungakhokhelwa kwethu, iNSFAS kayisiphenduli. Abanye bethu sebeze bangena ezikweletini sikhuluma nje. Nami ngike ngazama ukuya ebhange ngiyocela i-overdraft, kwathiwa ngeke ngikwazi ukuyithola ngenxa yokuthi izindleko sezingaphezulu kwalokhu enginakho ebhange,” esho.

Uthi izindlu abaqashise ngazo zagunyazwa ukuthi zingahlala izitshudeni, kodwa bezwa amahlebezi athi kumele ‘bagwazele’ abathile ukuze izinto zabo zisheshe. Uveze ukuthi bathola imiyalezo (ILANGA eliyibonile) ebazisa ukuthi bazokhokhelwa ngaphambi komhla ka 25 wenyanga eyedlule, kodwa namanje kabakakhokhelwa.

Ngokohlelo lweNSFAS, omasitende abafisa ukuba nezinkontileka nayo, babhalisa izindawo zabo kwi-website yalesi sikhwama, bese sona sithumela ithimba lochwephe-she, elihlola ukuthi zikulungele yini ukuhlala abafundi. 

Okhulumela iNSFAS, uMnu Ishmael Mnisi, uthe inkinga yokungakhokhelwa komasitende bayayazi futhi baphezu kwemizamo yokuyilungisa.

 Uthe bonke abangakakhokhelwa kumele bazise iNSFAS ngokuthumela i-email ku: NSFASAccomProv@nsfas.org.za. Lokhu kumele bakwenze ngaphambi komhla ka-10 kwephezulu.    

Previous articleOkwenziwa ngamaqembu ezepolitiki kufana nokuhlikihla usawoti esilondeni somnyama
Next articleUgwaze wabulala intombi maqede wazilengisa