Balwela ukunciphisa isinyokotho ezikoleni

459

Kuthiwa kunesamabanga aphansi eKZN esinabafundi abawu-3000

MTHOBISI SITHOLE
UTHEMBISE ukulwela ukunciphisa isiminyaminya sabafundi ezikoleni zaseNingizimu Afrika uNgqongqoshe wezeMfundo eyisiSekelo, uNkk Angie Motshekga, ngesikhathi okukhethwa kobuholi obusha beNational Teachers’ Union (Natu) e-Olive Convention Centre, eThekwini, ngoLwesihlanu. Le ngqungquthela ibihlanganiswe nomgubho weminyaka ewu-104 le nyunyana yasungulwa. UNkk Motshekga uthe udaba lokuminyana kwabafundi ezikoleni ludingidiwe kwikhabinethi kazwelonke ngoMsombuluko, kwaphunywa nesinqumo. Utshele amalungu eNatu ukuthi kuvunyelenwe noMengameli Cyril Ramaphosa ngokusukunyelwa kwalolu daba, wakhala ngokuthi KwaZulu-Natal kunesikole samabanga aphansi esinabafundi abawu-3 000.


“Ngeke ukwazi ukufundisa abantwana abaningi kangaka ngaphandle uma ubalusile ukuthi badle ukudla balale phansi. “Emuva kokuzwa ukuthi ezikoleni kukhalwa ngesiminyaminya emagunjini okufundela, ngithumele ithimba elizohlola isimo ukuze ngiyobikela ikhabinethi senginokuphathekayo,” kusho uNkk Motshekga. Utshele othisha ukuthi lolu daba lwamukelwe ngumengameli wezwe, wathi uzolekelela. Uveze nokuthi uhlelo lwamagumbi angomahambanendlwana luphelelwa yisikhathi, sekuzoqashwa abantu basemphakathini ukuba bakhe amagumbi ngenhloso yokusiza ukuvula amathuba emisebenzi. “Uma kuthengwe amagumbi angomahambanendlwana, kuthatha izinyanga ezintathu ukuthi afike esikoleni.


“Umbuzoke uthi, kungani singakhelwa amakilasi ngomakhi basemphakathini ngoba izitini esakhe ngazo izindlu zakhiwa yibona futhi izindlu ziphephile kaziwi,” kusho uNkk Motshekga. Uthe ziningi izinkinga ezikhungethe ezemfundo, wathi nemali eholwa ngothisha incane kakhulu, kufanele ifakelwe izibuko. Utshele abezindaba ukuthi kuningi akuzuzayo ngobudlelwano bakhe neNatu kwezemfundo. “Ngiyethemba ukuthi sizosebenzisana kahle nobuholi (beNatu) obusha njengoba bekwenzeka kusaphethe uMnu Allen Thompson (ongasekho) noNgcobo (uMnu Sphosethu). “Imibono yenu kwezemfundo inginika indlela eqondile,” kusho uNkk Motshekga. Le ngqungquthela ithathe izinsuku ezintathu kanti iNatu igqugquzele kakhulu ukubambisana kumalungu ayo.

Previous articleBanovalo ngokuqothwa komndeni ngabangaziwa
Next articleUtholwe eseyisidumbu uthisha ophunyelwe wu-R2.7 million