Banengebhe osomabhizinisi baseMnambithi ngemvula

326

Besaba ukuphenduka idamu kwaleli dolobha njengasekuqaleni konyaka

IMEYA yase-Alfred Duma, eMnambithi, ihlola isimo maqondana nezinhlelo zokuvalelwa kwamanzi aphuma emfuleni uMnambithi, onqamula edolobheni.

PHUMLANI GAMA
INGEBHE kosomabhizinisi abahweba ngaphansi kwedolobha laseMnambithi ngokuphepha kwemikhiqizo yabo emuva kwezimvula ezilokhu zina kule ndawo, imvamisa ezivele zishiye idolobha liphenduke idamu, kungahambeki, ngenxa yokukapaka kwamanzi emfuleni uMnambithi. Ingxenye yosomabhizinisi ekhulume neLANGA, iveze ukuthi inovalo lokuthi ingase izithole isibhekana nesimo esike sayehlela ngasekuqaleni konyaka, umfula ushiya umzila wawo, ugcwala edolobheni. UNkk Thembekile Mhlongo ongomunye wosomabhizinisi abahweba kuleli dolobha, uthe namanje kusenzima ukuvala isikhala esavuleka kuhlasela izimvula ngokuqala konyaka.


“Namanje kusenzima ukukhohlwa ngokwasehlela ngoNhlolanja (January), amanzi ecekela phansi izakhiwo nezimakethe zethu kuleli dolobha. “Ngikhuluma nje, ingxenye yethu kayikwazanga ukubuyela ithengise njengenjwayelo. Inkinga esibhekene nayo wukuthi lo mfula ubuye udlule nemiphefumulo yabantu.”Kumanje ithemba lethu lisezandleni zikamasipala wendawo, esikholwa wukuthi yiwona okufanele ubhekane nalesi simo sokuphuma kwamanzi,” kusho uNkk Mhlongo. ILANGA lixhumane neMeya yase-Alfred Duma, uMnu Zama Sibisi, ethumelele leli phephandaba izithombe eziqinisekisa ukuqhubeka kwezinhlelo zokuvalwa kwemizila okusolakala ukuthi iyimbangela yokuphuma kwamanzi kulo mfula.


Ithe kunemali ebekwe yilo masipala ngenhloso yokubhe-kana nomonakalo, yathi seziqaliwe izinhlelo zokuthengwa kwamavalve okuvalela amanzi ngoba amanye asemoshakele.“Nathi siwumasipala sinalo uvalo ngokuphepha kwamabhizinisi abantu abahweba edolobheni lethu. “Ukuphuma kwawo la manzi kwaholela ekutheni kucekeleke izimpahla zabantu namabhizinisi. “Esikukhuluma nabantu wukuthi banciphise ukusebenzisa lo mfula ngokuthatha inhlabathi, ngoba lokho kuholela ekutheni kuvuleke imisele. “Sibeke eceleni u-R14 million wokubhekana nenselelo yokuphuma kwala manzi. Okubi wukuthi agcina esedlulela nasemalokishini,” kusho uMnu Sibisi

Previous articleURULANI UDALULA OKUVUTHISA IDOWNS
Next articleSIGODUKE NOTHAPELO WASELIMPOPO ISICOCO SE-IDOLS SA