Banetwetwe ngezidumbu ezilahlwa emfuleni

581

 Kuthiwa esokugcina ngesomnumzane otholakale enqunu 

 SKHOSIPHI MTHEMBU 

 INDUNA yendawo uMnu Moses Mthembu noMnu Msawenkosi Nyandeni ongumeluleki wenkosi, bekhombisa ILANGA lapho kutholwe khona isidumbu sikaMnu Phumlani Mlambo. 
IZITHOMBE NGU: JOHN HLONGWA 

 SEKUQUBUKE ingebhe emphakathini waseMdlebeni, eDoornkop, KwaDukuza njengoba sekutholakale izidumbu ezintathu zabesilisa zilahlwe emfuleni uThukela esikhathini esingangenyanga, kanti esinye sesine, okungesowesifazane, satholakala ezinyangeni ezine ezedlule. Ezinye zalezi zidumbu zitholwe zinamanxeba okudutshulwa. 

Okudala kakhulu itwetwe, wukuthi lezi zidumbu zitholakala endaweni eyodwa evame ukusetshenziswa ngabesifazane ukuwasha, futhi okukhiwa kuyona amanzi okuphuza. 

ILANGA lihabule ngomthombo walo ukuthi kunezinsolo zokuthi laba bantu babulawa kwenye indawo bese beyolahlwa kulo mphakathi, kwazise ababili babo akubona abasendaweni. 

Esigamekweni sakamuva, kutholwe isidumbu sikaMnu Phumlani Mlambo ngoLwesine, sinqunu. Kuthiwa sitholwe yizingane ebeziyokha amanzi. Kusolwa ukuthi uMnu Mlambo ubulawe kwenye indawo wabe esejikijelwa ebhulohweni elikhona oThukela. 

Umthombo uthi uMnu Mlambo utholwa nje, wagcina ukubonakala ngoLwesithathu ebusuku ehleli nabafowabo bezitika ngamanzi amponjwana. Kuthiwa waphumela emnyango eyophendula umakhalekhukhwini, akabange esabuyela endlini. 

Kwenzeka lokhu nje, emasontweni amabili edlule kutholwe isidumbu sowelisisa namanje ongaziwa ukuthi ngowaphi, sigqitshwe osebenzi lomfula, sinamanxeba amane okudutshulwa. 

Kubikwa ukuthi lesi sidumbu besinama-tattoo, enye isengalweni yangakwesokunxele kanti enye yawo ibhalwe ukuthi “SR”. Ngasekuqaleni kukaMandulo (September) kutholakale esinye sowesilisa osebeni komfula. 

Kubikwa ukuthi ezinyangeni ezine ezedlule, kuke kwatholakala isidumbu sowesifazane sehla ngo Thukela kanti naso kasaziwa endaweni ukuthi ngesikabani. 

NgoLwesihlanu ILANGA lihambele le ndawo, lafika lapho kutholwe khona isidumbu sikaMnu Mlambo kusenamachaphazi egazi emadwaleni. Lifice abesifazane abebewasha emfuleni uThukela eduze nalapho kutholwe khona isidumbu kanti bonke bakhale ngokwesaba ngenxa yalokhu kutholakala kwezidumbu. 

“Mntanami sibi isimo lapha endaweni, njengoba usibona nje la sizowasha, yingoba kayikho into esingayenza ngoba amanzi kasinawo emakhaya. Njalo uma siyokha amanzi noma siyowasha, kumele siqoqane silindane ukuze sizohamba sibaningi ngoba siyesaba. Kasazi noma ababulali nathi bangasenzakalisa yini uma besifica kule ndawo abalahla kuyona izidumbu,” kusho laba besifazane abangathandanga namagama ebo ngenxa yokwesaba. 

UMnu Moses Mthembu oyinduna kule ndawo, uthi isimo sibi kakhulu kangangoba inkosi yakule ndawo, uZakhele Gumede, isibize umhlangango namaphoyisa kusasa ngoLwesibili lapho kuzobe kudingidwa khona lolu daba. 

“Nifika nje, ngiphethe incwadi engiyinikwe yinkosi, okumele ngiyoyinika umphathisiteshi wamaphoyisa aseNewark (eMandeni). Kuzothi uma inkosi isihlangene nezinduna namaphoyisa, kubizwe umphakathi ukuze sizothola isixazululo kule nkinga,” kusho yena. 

UMnu Msawenkosi Nyandeni ongumeluleki weNkosi, uthi bayasola ukuthi laba bantu babulawelwa kwenye indawo bese beyolahlwa kulo mfula. 

“Uma ngingaphosisi, uyedwa umuntu walapha endaweni otholakele kulo mfula, laba abanye kasibazi. Laba bantu abenza lokhu bayidumisa kabi indawo yethu ngokuzolahla izidumbu la,” esho. 

Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCapt Nqobile Gwala, uziqinisekisile izigameko wathi amaphoyisa aphenya amacala okubulala. 

Previous articleUsefuna ukushiya oyifenisha kwiBucs
Next articleUphithene amakhanda umndeni kuphambana izingane esibhedlela