Bangase bathelwe ngamachaphazelo abasebenzisa Ithala

452

BHEKI NDLOVANA 

KUNGASE kube nezinguquko ezinqala ebhange Ithala ezizochaphazela amakhasimende alo. 

Lezi zinguquzo zizokwenzeka uma Ithala lihluleka wukuqhubeka nokuthola imvume yesikhashana yokusebenza njengebhange elejwayelekile. 

Nakuba Ithala lingelona ibhange, kodwa ngale mvume elisebenza ngayo – ekhishwa yiPrudential Authority, ewuphiko lweSouth African Reserve Bank (SARB), olulawula ukusebenza kwamabhange – linalo igunya lokusebenza njengebhange, livulele amakhasimende alo ama-akhawunti okufaka nokukhipha imali.  

Le mvume ebizwa nge-Exemption Notice, izophelelwa yisikhathi mhla ka-31 kwephezulu. 

Njengamanje indaba yayo imumethe izinkulumo ezisuse ukungqubuzana phakathi kwe-Ithala nePrudential Authority. 

Lokhu kungqubuzana kudalwa wukuthi Ithala kaleneme ngeminye yemibandela ehambisana nale mvume, kanti udaba lwakhona luhambe lwaze lwafinyelela enkantolo, lapho uHulumeni waKwaZulu-Natal owengamele Ithala, ubufake khona isicelo sokuba kubuyekezwe futhi kuchithwe eminye imibandela ehambisana nale mvume. 

Ngeshwa, ijaji u-Anthony Millar, eNkantolo eNkulu ePretoria, lasichitha lesi sicelo mhla ka-29 kuMandulo (September) nonyaka. 

Mhla ka-21 kuLwezi (November), ijaji lithithe isicelo sikaHulumeni waKwaZulu-Natal sokufuna ukuphikisa isinqumo sikaMillar. 

ILANGA Lempelasonto lithumele imibuzo kwi-Ithala mayelana nokuthi yikuphi okuzokwenzeka uma iPrudential Authority ingaliniki enye imvume yokuqhubeka lisebenze njengebhange. 

Kushaye isikhathi sokuloba impendulo ingakatholakali. 

Ngakolunye uhlangothi, okhulumela iSARB, uNkk Thoraya Pandy, uthe kabaphawuli ezindabeni ezithinta inkampani ngayodwana. 

bhekin@ilanganews.co.za 

www.ilanganews.co.za

Previous articleIndodana kasomatekisi ecaleni lokubulala i-stepmother
Next articleIndodana kasomatekisi ecaleni lokubulala i-stepmother