Banovalo abazali ngebhuloho elilimele

325

Bathi kabusehli ubuthongo njengoba izingane ziwela kulona

ABAFUNDI baseZulwini Combined School, eMkhomazi, abawela ebhulohweni ngokugadwa ngabazali ngenxa yovalo emuva kokucekeleka phansi
kwalo ngenxa yezikhukhula nyakenye. ISITHOMBE NGU: JOHN HLONGWA

MTHOBISI SITHOLE
KABEHLI ubuthongo kubazali babafundi baseZulwini Combined School, eMkhomazi, ngaphansi kobukhosi bakwaMkhize ngenxa yokuwela kanzima kwezingane zabo ebhulohweni okuthiwa likhahlanyezwe yizikhukhula zangoMbasa (April) nyakenye. Omunye wabazali uthe kabufiki ubuthongo njengoba kuvulwe izikole ekubeni nonyaka odlule uphele bebambe umoya. Le ndawo ihlanganisa izigodi zezinduna ezimbili zihlukaniswe wumfula iMbuthweni eSiqandulweni, okunguMnu Mbizoyamadoda Mkhize, obuye abe ngundunankulu wesizwe noMnu Mboniseni Ndlovu.


UMnu Mkhize uthi kusukela nyakenye abazali baphuma bayolinda emfuleni uma sekuzophuma isikole ngehora lesi-3 ntambama, ukuze bagade izingane zabo. Uthe bafisa uhulumeni uxazulule le nkinga ngokwakha ibhuloho elikhulu lezimoto, hhayi eliwela nabantu bodwa. “Ngesikhathi kwakhiwa leli bhuloho, uhulumeni wawuthembise ukuthi ngelesibambiso, usazokwakha elikhulu futhi eliphephile,kodwa kakuzange kwenzeke. “Ngangikhona ngo-2007 ngesikhathi owayengungqongqoshe wezokuthutha ezibophezela ukuthi eminyakeni ewu-8, uzobe eselakhile ibhuloho elizowelisa nezimoto, lenelise wonke umphakathi. “Uhulumeni makazifeze izethembiso ngoba ngiyawazi amazwi akhulunywa phambi kwethu kwethulwa leli bhuloho. Kungasiphatha kabi uma kungenzeka ingozi kungekho imizamo eyenziwe wuhulumeni.


“Inhlekelele ihlala ilindelwe ezweni, okusho ukuthi uhulumeni ungasilungisela le nkinga ngokuphuthuma,” kusho uMnu Mkhize. Uthe ngesikhathi lingakakhiwa, nguyena owayewelisa iphepha elibhalwa ngabafundi bakulesi sikole, lemukelwe ngabahloli ngaphesheya komfula. Uveze ukuthi bekuwumsebenzi womphakathi ukuthi abantwana baweliswe ngamashubhu ezimoto. “Leli bhuloho lakhiwa ngenxa yezingozi ezazenzeka kulo mfula, esibona kusazophinda ngoba izingane kaziphephile,” esho. Uthe selokhu kwenzeke le nhlekelele, bazamile ukuhlanganisa amasenti bewumphakathi bathenga inethi eyisisefo, yamosheka. UMnu Ndlovu – induna yase-Siqandulweni, ithe sekunesikhathi eside yenzekile le nkinga kungekho abazoyibheka.


“Umphakathi unovalo, nami nje, akulaleki. Umfula uMkhomazi uyagcwala, siyasaba uma kuzolimala abantu benkosi ekubeni uNgqongqoshe uBheki Cele ngesikhathi esaphethe ezokuthutha, wayethembise okukhulu,” esho. I-IFP ihlole umonakalo izolo ngoLwesithathu kuvulwa izikole kuyona le ndawo okukhalwa ngayo. Ilungu lesiShayamthetho saKwaZulu-Natal, uMnu Mtomuhle Khawula, lithe le nkinga ibikwe yilungu lomphakathi kuMengameli weNkatha, uMnu Velenkosini Hlabisa, wabe esethunyelwa ukuyozwa izikhalo. “Kuwumsebenzi wethu ukuzwa izikhalo zabantu ngoba kuthiwa sekuphele iminyaka eminingi uhulumeni ubikelwa, kodwa kungenzeki lutho.


“Ibuhlungu le nto eyenzekayo njengoba kuthiwa sekunezidumbu kulo mfula. Kusuka manje kuyaphambili, sizoyilandelela le nkinga,” kusho uMnu Khawula. Okhulumela uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnu Muzi Mahlambi, uthe bazosebenzisana neminyango kahulumeni ekulungiseni inkinga yokuwela kwabafundi. mthobisis@ilanganews.co.za

Previous articleKusolwa uhulumeni kubulawa induna
Next articleUmndeni ukhala ngezindleko ngenxa yokuduva kwesidumbu emakhazeni