Baphika eyokungezwani abe-IFP

214

UHlabisa uthi ubufakazi balokhu wukuthi bayaxhumana nangezinye izindlela njengezingcingo noWhatsApp

NGABAHOLI be-IFP uMnu Velenkosini Hlabisa onguMengameli we-IFP, noMnu Thami Ntuli onguSihlalo wayo
KwaZulu-Natal. Bebelumana indlebe esithangamini sabezindaba izolo ngoLwesihlanu, eThekwini.
ISITHOMBE NGU: JOHN HLONGWA

BHEKI NDLOVANA noMTHEMBENI VUMA
UMENGAMELI we-IFP uMnu Velenkosini Hlabisa noSihlalo we-IFP KwaZulu-Natal, uMnu Thami Ntuli, bayihlaba bayayihlikiza indaba yamahlebezi osekunesikhathi elokhu evela, okuthi kabahoshelani. Izolo ngoLwesihlanu esithangamini sabezindaba ebesiseThekwini esibizwe yisigungu esiphezulu seqembu, bobabili uHlabisa noNtuli, bathi kungamanga aluhlaza cwe ukuthi kabezwani. UHlabisa uthi ubudlelwano phakathi kwakhe noNtuli buhle kakhulu, wathi uma umuntu efuna ukubona isimo sobudlelwano phakathi kwabaholi, kufanele abuke ukuthi ngabe bayaxhumana yini nangezinye izindlela zokuxhumana njengocingo, omakhalekhukhwini nangemiyalezo kaWhatsApp, ethunyelwa komakhalekhukhwini.


“Abaholi abangezwani baphoqeleka ukukhulumisana ngoba behlangene emhlanganweni,” kusho uHlabisa. Uthi yena noNtuli banenombolo yocingo abashayelana kuyona ucingo, bathumelelane noWhatsApp. Uthi basebenza ngokubambisana noNtuli. “Emisebenzini ayenzayo noma ayihlelayo njengomholi wesifundazwe, uyaxhumana nami, futhi uyangimema,” kusho uHlabisa. Uphawule nange-video eke yasabalala phambilini bekomunye umcimbi eMtubatuba, lapho kwavela uHlabisa exhawulana nabanye abaholi, kodwa bangavela bexhawulana noNtuli. Leyo video yasabalala yahunyushwa ngabanye ngokuthi yayiveza ubufakazi bokuthi laba baholi kabahoshelani ngempela. Ecacisa ngale video uHlabisa uthe, babeseMtubatuba noNtuli, kanti kwase kukade beqalile behla benyuka naye futhi kunguyena uNtuli owayehamba emethula kwabanye abaholi ezindaweni ababezihambela.


“Kangikwazi-ke ukusuka noMphemba eRiverview, bese ngifika ngixhawula yena phambili. Kangikwazi ukwenza lokho, ngoba kusho ukuthi ngabe kangikuqondi ukuthi kuyini kanti ukuxhawula umuntu,” kusho uHlabisa. Uthi umuntu owacwecwa leya video ngaloluya hlobo, uyisigilamkhuba esifuna ukubona kunokungezwani phakathi kwabaholi, kodwa ngeke aphumelele. Wexwayise abaphehla udweshu ngaphakathi kwi-IFP wathi: “Noma ngubani ozofuna ukuphonsa isikhuni sedungamuzi phakathi kweqembu le-IFP, sizomkhipha ngaphandle njengesikhuni sedungamuzi. “Esigxile kukho wukusebenzela abantu baseNingizimu Afrika, futhi ngeke sikuvumele ukuthi kube nokuchezuka.” Uphinde waxwayisa nangokuthi noma yiliphi ilungu le-IFP elizoba yingxenye yokusetshenziswa kwezinkundla zokuxhumana ukudala uqhekeko kwi-IFP, bazobhekana ngqo nalo. Uthe uqhekeko kaludingeki kwi-IFP.bhekin@ilanganews.co.za

Previous articleLuthela izithelo utshalomalilweSAB eThekwini
Next articleUvume awokubulala uzakwabonomqashi ‘owaveza izinkinga zakhe’