Baqagula ezimnandi kubathengi ngenzalo yemalimboleko

315

INTATHELI YELANGA

I-OLD Mutual Investment Group (OMIG) iqagula ukuthi iBhange loMbuso [South African Reserve Bank (SARB)] lingase lehlise inzalo yemalimboleko ngo-100 kuya ku-125 basis points ngonyaka ozayo ngenxa yokuzinza kokwehla kwamandla emali nomnotho okhula ngolonwabu. Lolu phiko lwe-Old Mutual luthi izalo yemalimboleko – okumanje ihleli ku-8.25% – hleze kushaye imaphakathi nonyaka ozayo isihleli ku-4.5%.

Nokho luthi lulindele ukuba iSARB ilindile inkulumo kaNgoqngqoshe wezeMali, uMnu Enoch Godongwana yesabelomali, ukuze ipopole ukuthi umnotho uvunguza ubheka ngaphi, ngaphambi kokwehlisa inzalo yemalimboleko.

Kuzokhumbuleka ukuthi iSARB seyenyuse inzalo yemalimboleko ngo-425 basis point selokhu yaqala ukubophisisa isifoviya sayo semigomo yezemali ngoLwezi (November) 2021. Ukwehla kwenzalo yemalimboleko kungasho ukwehla komthwalo emakhasimendeni akhokhela izimoto, imizi, ama-credit card nokunye.

Previous articleI-NFP enengqungquthela kayifuni ukushaywa yinduku eyodwa kabili
Next articleKunxenxwa izivakashi eSimangaliso Wetland