Baqhamuka nokwehlukilekwiNgoma kaZwelonke

398

Kunethimba lamakhosi eliyisipesheli elijutshwe yiSilo ukuheha abangaphandle

MTHOBISI SITHOLE

IZOLETHA namaqembu azokube emele amazwe angomakhelwane bakuleli iNgoma kaZwelonke ezokuba ngomhla ka-3 kuNhlangulana (June) ePeople’s Park, eThekwini. Lokhu kudalulwe yi-Nkosi uThanda Mzimela ehola ithimba eliyisipesheli okubikwa ukuthi lijutshwe yiSilo uMisuzulu kaZwelithini ukuba libambisane neNgoma kaZwelonke. INkosi uMzimela itshele ILANGA ukuthi lokhu ikwenza ngokubambisana noSihlalo wamakhosi KwaZulu-Natal, iNkosi uSifiso Shinga. Ithi kuzomenywa abaseSwazini, abaseLesotho nelinye izwe. Ithi inhloso enkulu wukuthi bazokhombisa isizwe sa-KwaZulu okwenziwa emazweni abo ngokwengoma. “Okunye sisakuhlela kodwa sifuna izwe ngalinye lilethe okungenani iqembu elilodwa elizolimela,” kusho iNkosi uMzimela.


Phakathi kwezinye izinto ezilindelekile wukuthi amabutho abeyingxenye yengoma. USihlalo weNgoma kaZwelonke uMnu Xolani Mcineka, uthe konke okwenziwayo, babambisene nohulumeni. Uveze ukuthi njengoba le ngoma ihlanganisa uzwelonke, kulo nyaka babone kuyicebo elihle ukwenza umehluko omkhulu. Uthi nyakenye zazingekho ezinye izifundazwe, kodwa kulo nyaka kuzobe kuboshelwe isifundazwe iEastern Cape, iMpumalanga neNorth West. “Nezinye izifundazwe zizomelelekela kulo nyaka ngoba le ngoma kakusiyona eyakwaZulu kuphela. Sifuna izizwe zihlangane zigubhe amasiko azo, kubunjwane ukuze sigqugquzele intsha ukuze ingapheli into yakithi enhle kangaka,” kusho uMcineka. Uthi kulindeleke nezivakashi ezivela kwamanye amazwe ezizobe zizobuka, ziqophe okwenzekayo.


Kule ngoma kuzobe kungenwa mahhala. Nokho ithikithi lokuba yisicukuthwane libiza u-R650 bese kudayiswa nawamatafula okuhlala endaweni yomntakabani. Itafula lezicukuthwane liqala ku-R5000, u-R10 000 nelika-R15 000 kanti wonke azokube ehlinzekwe ngezidlo neziphuzo nenani labantu abathile abahlala kulona. Amaqembu azoshiyelana inkundla angaphezulu kuka-50, kuwona kubalwa iKusasa Lethu, uSuthu, Abafana baseNtembeni, Ikhaya Labadala, Indodenhle, oMelisizwe, oDilikajele, Izintombi zoJikelele, Isinyama Sihlathi, Ababhobozi, Amaqhawe, oFeleba, Ezasethunzini, uMfulongashi, uShikishi, Amajubenhlanhla, Amabholwane, EzikaGovozile, Ubuhlebezwe, Amabhubesi, EzaseMdletsheni, Abafana beFoshela, Amawundlu, Ingomamakhosi, Isangena, Isambane, iKhulani, Isesheli, oQhawekazi, Izigizezulu, Izisasane namanye. Lo mcimbi weNgoma kaZwelonke wesekwe wuMasipala we-Theku, yiLANGA nohulumeni wesifundazwe. Kuzophinde kuhlonishwe namagoso amadala.

Previous articleUFUNA UBULUNGISWAOWAFELWA YINDODANA’EYASHAYWA YISIKEBHE
Next articleIBucs iqhubeze indlalayezicoco ePhefeni