Basabisa ngokulaxaza ukuqapha izikhulu zikamasipala

514

Kuthiwa onogada batshelwa ngumqashi ukuthi baholela amahhala

UMNU Nkosiyezwe Vezi oyimenenja kaMasipala iNkosazane Dlamini-Zuma othi bezingakafiki kuyena ezokubeka
phansi amathuluzi konogada bezikhulu zakumasipala wabo.
ISITHOMBE NGU: TSEPO MOLEFE

TSEPO MOLEFE

ZINGASE zibhekane nengwadla izikhulu zikaMasipala iNkosazane Dlamini-Zuma (NDZ) eCreighton, kulandela ukusabisa konogada bazo ngokulaxaza imikhono yekati ngenxa yokufinyelela kwangqingetshe kwezingxoxo zamaholo nomqashi wabo wenkampani ezimele. ILANGA LangeSonto lihletshelwe ngumthombo walo ongaphakathi kulo masipala ukuthi ezinye izikhulu seziqalile ukungenwa ngamanzi emadolweni ngokuphepha kwazo emuva kokuzwa ukuthi onogada bazo bafuna ukudikila umsebenzi. Kuthiwa nyakenye umnikazi wenkampani ushaye ungqimphothwe kungazelele muntu, wehlisa amaholo kwabanye bonogada, ebatshela ukuthi izikhulu abaziqaphile kazikho engozini yokuhlaselwangakho ubanika mahhala imali.


Omunye wonogada ocele kugodlwe igama lakhe, ethi hleze azidonsele amanzi ngomsele ngokukhuluma neLANGA LangeSonto, uvumile ukwehliselwa umholo nyakenye kungahlalwanga phansi, kuxoxwe kuvunyelwane. “Sesihambe sangena ehhovisi lemeya uNkk Sindisiwe Msomi, elikaSomlomo uMnu Sifiso Phoswa nelemenenja uMnu Nkosiyezwe Vezi kodwa kakukho osilekelelayo. Okomqashi wethu okwezandla ngoba uma simshayela ucingo, uthembisa ukulungisa kodwa lutho ukufeza isithembiso. “Ugcine eseziba izingcingo zethu ngoba uyazi ukuthi uma simshayela sisuke sizokhuluma ngani. Sesibone ukuthi ukuze sisheshe sizwakale kumele sibeke phansi amathuluzi esinikwe wona.


“Sesiside isikhathi sibanjiswe isisila sehobhe saze sangawathola ngisho namabhonasi ethu nyakenye okuthe uma simbuza umqashi, wathi kakusiwona umgomo wenkampani ukuthi asinike. “Okusithuse kakhulu kumapayslip kuvela ukuthi umqashi usifake kwinyunyana esingayazi okuthe uma simbuza ngayo wayeka ukusinika kwawona lawo amapayslip, ethi sikhuluma kakhulu,” kusho lo nogada. UMnu Vezi oyimenenja kamasipala iNDZ, uthe ubengazi ukuthi upelepele sewuvuke ogqokweni ngoba bake bahlala phansi nezinhlaka ezithintekayo kulolu daba lokungenami kwabaqaphi, kwathenjiswana ukusebenzisana kahle. Uthe kakukho okusha obekusafike kuyena okukhalisa abaqaphile

“Lapha kwamasipala sinomnyango zezinkampani ezizimele ezisenzela imisebenzi zibika khona uma Ngithembisa ukuthi nalolu uma selufike kimina ngizolulungisa ngokushesha,” esho. Iphunzile imizamo yeLANGA LangeSonto yokuthola uMnu Nyameko Mhlongo ongumqondisi we-Mhlongo Security, okuthiwa yinkampani yakhe ebhekele ezokuphepha kwezikhulu zaseNDZ. Ucingo lwakhe belukhala lungabanjwa.Uthunyelelwe imibuzo ngeWhatsApp yaveza ukuthi ihambile kodwa kazaze zabuya izimpendulo zayo. www.ilanganews.co.za

Previous articleIBillionaires kuyisebenzele ukumaketha izinkakha
Next articleUTshatha ‘udlelwe’ imoto esakaza